Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta resultats exercicis 3, 4 i 5 Borsa de Treball d'agents de la policia local, exp. 4452/2018 13/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 17/12/2018. AJT/CIP/13/2018 13/12/2018 Mostrar
Acta resultat prova psicotècnica de personalitat. Administratiu/va de la Policia Local. AJT/PSE/35/2018 13/12/2018 Mostrar
PUBLICACIÓ TAULER ELECTRÒNIC - Exp. 8145/2018 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 d'Ocupació de via pública ocasional. 12/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 14-12-2018 (AJT/JGL/48/2018) 11/12/2018 Mostrar
Convocatòria de sessió de Junta de Govern Local 14-12-2018 (48) 11/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació del senyor Francisco J. Valeriano com a professor de música especialitat guitarra, a temps parcial, a partir del dia 27/11/18 fins a la cobertura definitiva de la plaça. - Exp. 7991/2018 05/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per Dimarts 11-12-18 (AJT/JGL/47/2018) 05/12/2018 Mostrar
Acta final del procés selectiu d'un/a auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 04/12/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte dels nous vestidors del pavelló del Bugarai de Caldes de Montbui 03/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7903/2018 - Calendari fiscal de 2019 30/11/2018 Mostrar
Acta dela sessió del procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va. 27 11 18 AJT/PSE/35/2018 28/11/2018 Mostrar
Acta de constitució procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va. 27 11 18. AJT/PSE/35/2018 28/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora Judith Garcia de Alcaraz, a partir del dia 22/11/18, Exp. 7992/2018, contractació com a tècnica auxiliar d'educació infantil a l'escola bressol, per substitució d'una treballadora en situació d'incapacitat temporal. 28/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 30-11-2018 (AJT/JGL/46/2018) 27/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per Dimecres 28-11-2018, a les 9:00 hores (AJT/JGL/45/2018) 27/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte - Exp. 5650/2018 - Contractació del servei Socioeducatiu de carrer (Aire-Ec) de Caldes de Montbui (2 anys) 27/11/2018 Mostrar
Acta del tribunal de selecció d'un/a auxiliar administratiu/va de l'OAC amb el resultat de la prova psicotècnica i la convocatòria de l'entrevista curricular 22/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern local del dia 23-11-2018 (AJT/JGL/44/2018) 20/11/2018 Mostrar
Acta tribunal resultat 1r exercici procés selectiu borsa agent de la Policia Local, expedient 4452/2018 20/11/2018 Mostrar
Convocatòria Comissió Informativa GMSSA. 22 11 18 19/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/12/2018. Comissió Informativa 22 11 18 19/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova pràctica del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 19/11/2018 Mostrar
Anunci Padró taxa CIECaldes Emprèn del mes de novembre de 2048 Exp. 7940/2018 19/11/2018 Mostrar
Edicte/Anunci - Exp. 3398/2018 - Licitació per a la contractació del Servei de dinamització de les activitats socioeducatives per la gent gran de Caldes de Montbui. 16/11/2018 Mostrar
Edicte/Anunci - Exp. 3398/2018 - Licitació per a la contractació del Servei de dinamització de les activitats socioeducatives per la gent gran de Caldes de Montbui. 16/11/2018
Acta constitució tribunal 13/11/2018 procés selectiu borsa treball d'agents Policia Local, exp. 4452/2018 15/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7069/2018 - Modificació de crèdits núm. 20/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 14/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 16-11-18 (AJT/JGL/43/2018) 13/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament interí del senyor Luis Plaza García, com a auxiliar del servei TIC, per dotar el lloc de treball d’auxiliar del servei TIC, a partir del dia 5 de novembre de 2018, per un termini de sis mesos. 13/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora M.Elena Lizama, com a tècnica auxiliar d'educació infantil a l'escola bressol municipal, per substitució, des del dia 03/10/2018 fins a la reincorporació de la treballadora substituïda, al seu lloc de treball. 13/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta del tribunal de selecció d'un/a operari/a de jardins amb el resultat de l'entrevista curricular i la puntuació final del procés 13/11/2018 Mostrar
Edicte sobre el Decret 527/2018, de 8-10-18, d'organització del cartipàs municipal 2015-2018 - Exp. 509/2015. 08/11/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 08/11/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació dels preus públics per a l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a l'aparcament de les Hortes de Baix. Exp. 7780/2018. 06/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per divendres 9-11-2018 (AJT/JGL/42/2018) 06/11/2018 Mostrar
Acta procés selectiu operari/a jardins resultats prova psicotècnica, mèrits i convocatòria entrevista 06/11/2018 Mostrar
Acta de la convocatòria de la prova psicotècnica de personalitat del procés selectiu d'auxiliar administratiu/va de l'OAC 06/11/2018 Mostrar
Decret 629_2018 relatiu a l'aprovació de l'esmena de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selecitu borsa d'agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 05/11/2018 Mostrar
Creació de document - Exp. 7249/2018 - Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2019 31/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per dilluns 5-11-2018 (AJT/JGL/41/2018) 30/10/2018 Mostrar
Decret 605/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va, funcionari interí, de l’Ajuntament de Caldes de Montbui - Exp. 5193/2018 30/10/2018 Mostrar
Acta del tribunal del procés selectiu d'un/a auxiliar administratiu/va amb els resultats de la prova pràctica 30/10/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Acta del tribunal de selecció d'un/a operari/ària per a la brigada de jardins, amb els resultats de la prova de català i convocatòria de la prova psicotècnica 29/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA DE PLE QUE ES SOTMETEN a la decisió de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per al dilluns 29-10-2018 (AJT/CJP/2/2018) 29/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament interí, amb caràcter d'urgència, del senyor Pere Coma Valls, com a tècnic de joventut a partir del dia 22/10/18, fins a la resolució de la convocatòria de la borsa de treball, expedient 7117/2018, o bé fins a la reincorporació del funcionari excedent al seu lloc de treball, mentre la plaça continuï vacant. 26/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de les bases i convocatòria per a la selecció d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa temporal - Exp 6833/2018 24/10/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7202/2018 - Aprovar el padró relatiu a la prestació del servei de teleassistència corresponent al tercer trimestre de 2018. 24/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 24/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de divendres 26-10-2018 (AJT/JGL/40/2018) 23/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/10/2018. PLE 25/10/2018 23/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de les bases i convocatòriadel procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'un/a tècnic/a de Joventut per a cobrir baixes, absències i altres situacions. Exp. 7117/2018 19/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical Exp. 7076/2018 19/10/2018 Mostrar
Acta del tribunal de selecció d'un/a operari/ària de jardins informant sobre la data, hora i lloc de les proves de català 19/10/2018 Mostrar
Acta del tribunal del procés selectiu d'un/a auxiliar administratiu/va amb els resultats de la segona prova de la fase d'oposició i la convocatòria a la propera prova 19/10/2018 Mostrar
Acta del tribunal del procés selectiu d'un/a auxiliar administratiu/va amb els resultats de la primera prova de la fase d'oposició 19/10/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'un/a auxiliar administatiu/va 19/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Resultat de la primera prova de la fase d'oposició del procés selectiu per a la selecció d’un/a operari/ària de la brigada municipal de parcs, jardins i zones verdes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant el sistema de concurs-oposició, corresponent a la prova pràctica sobre les funcions del lloc de treball. 18/10/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal de les proves selectives d'un/a operàri/a de jardins 18/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 19-10-2018 (AJT/JGL/39/2018) 16/10/2018 Mostrar
Nomenament interí de la senyora Encarnación Carrillo Hernández, com a tècnica auxiliar de museu, a partir del dia 06/10/18, per substitució de personal. 16/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/11/2018. Comissió Informativa 18/09/2018 16/10/2018 Mostrar
Decret 494/2018 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una borsa de treball agents interins de la Policia Local. Exp. 4452/2018 03/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per divendres 5-10-2018 (AJT/JGL/38/2018) 02/10/2018 Mostrar
Decret 478/2018 relatiu a la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'OAC. Exp. 3812/2018 28/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 28-09-2018 (AJT/JGL/37/2018) 25/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/9/2018. 27/09/2018 25/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per Dimarts 25-09-2018 a les 9:15 hores (AJT/JGL/36/2018) 24/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per Dijous 20-09-2018 (AJT/JGL/35/2018) 17/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/10/2018. 20 09 18 17/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/8/2018. 10/09/2018 ext. 06/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/33/2018. 7/09/2018 05/09/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local del dilluns 3-09-2018 (AJT/JGL/32/2018) 30/08/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local 29-08-2018 (AJT/JGL/31/2018) 10/08/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'una borsa de treball d'agents interins Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure. Exp. 4452/2018 11/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. NOTIFICACIO COBRAMENT EN RELACIO ALS REBUTS DEL I.A.E. 2018. 19/06/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6156/2017 - PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018 06/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6217/2017 - Imposició i modificació Ordenances fiscals per a l'any 2018 06/03/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Notorietat per inscripció de major cabuda del C. Major, 26. 28/11/2018 Mostrar
Notorietat per inscripció de major cabuda del C. Major, 28. 28/11/2018 Mostrar


Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat


Ajuts atorgats

No existeixen documents en aquest apartat