Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Creació de document - Exp. 1739/2020 - Exposició matrícula Impost Activitats Econòmiques any 2020 - IAE 27/03/2020 Mostrar
Adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus. Manifest de la FMC i de l'ACM 26/03/2020 Mostrar
Edicte/Anunci, relatiu al Decret 440/2020, de 23 de març, de modificació atribucions jgl: a), b) i c), en relació amb el Decret de cartipàs municipal corresponent al mandat 2019-2023, expedient. 5224/2019. 23/03/2020 Mostrar
Edicte/Anunci - Decret 371/2020, relatiu a la modificació d'atribucions de la Junta de Govern Local, relatiu a l'expedient 5224/2019 de cartipàs municipal, corresponent al mandat 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 19/03/2020 Mostrar
Edicte d' aprovacio inicial del nou Reglament de Participació Ciutadana 19/03/2020 Mostrar
- Exp. 757/2020 - Aprovació de la carta de serveis de l'OAC 19/03/2020 Mostrar
Exp. 10796/2019 - modificació de les bases reguladores de la concessió de la beca de recerca d'història local 19/03/2020 Mostrar
Exp. 10796/2019 - modificació de les bases reguladores de la concessió de la beca de recerca d'història local 19/03/2020
Exp. 10796/2019 - modificació de les bases reguladores de la concessió de la beca de recerca d'història local 19/03/2020 Mostrar
DECRET 371/2020, de 16 de març, de modificació del decret 867/2019, pel que fa a determinades atribucions de la junta de govern local, expedient 5224/2019. 16/03/2020 Mostrar
Decret 352/2020 - Mesures de prevenció i protecció per minimitzar la propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19) 16/03/2020 Mostrar
DECRET 347/2020, de 12-03-2020, de Tancament d'equipaments municipals com a mesura de prevenció en relació amb el Coronavirus SARS-CoV-2. Expt. 1488/2020. 12/03/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 17-03-2020 (AJT/JGL/11/2020) 12/03/2020 Mostrar
ACTA Resultat de la Prova de Català, 9-3-2020, del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Reempresa. 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 3349/2019 - Procés selectiu - jubilació parcial amb un contracte de relleu d'un cap de colla d'obres 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 732/2020 - Procés selectiu 3 places de professor/a d'adults i constitució de borsa de treball 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 5339/2019 - Procés selectiu - contracte de relleu jubilació Auxiliar Administratiu/va 09/03/2020 Mostrar
ACTA Resultat de la Prova Pràctica, 6-3-2020, per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana de Reempresa 06/03/2020 Mostrar
Decret 298/2020 - Llista definitiva i composició del tribunal del procés selectiu d'un/a Agent de la Policia Local. Exp. 10830/2019 06/03/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial modificació Reglament Servei Municipal d'Aparcament - Exp. 2739/2016 06/03/2020 Mostrar
Anunci publicació aprov definitiva Bases Reguladores CIE - Exp. 9150/2018 - 04/03/2020 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i específic, procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de Reempresa. Exp. 8301/2019 03/03/2020 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu de Tècnic/a mitjà/ana de reempresa - Exp. 8301/2019 03/03/2020 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 8/2020 - APROVACIÓ PADRÓ D'USUÀRIS DE TELEASSISTÈNCIA DEL 4T TRIMESTRE DE 2019 03/03/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 3-03-2020 ( AJT/JGL/9/2020) 27/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 27 01 2020 AJT/PLE/2/2020 24/02/2020 Mostrar
Decret 229/2020 relatiu a la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'un Tècnic/a Mitjà/ana de Cap de l'Oficina d'Habitatge. 21/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25-02-2020 (AJT/JGL/8/2020) 20/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25-02-2020 (AJT/JGL/8/2020) 20/02/2020
Acta final proces selectiu borsa treball tècnic/a auxiliar de museus 19/02/2020
Acta final proces selectiu borsa treball tècnic/a auxiliar de museus 19/02/2020 Mostrar
Acta del resultat de les proves d'idiomes del proces selectiu borsa de treball tecnic/a auxiliar museus 18/02/2020 Mostrar
Decret 215/2020 relatiu a la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu deTècnic/a mitjà/ana de Reempresa. Exp.8301/2019 18/02/2020 Mostrar
Acta de la sesión AJT/PSE/3/2020 18/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 20 02 2020. AJT/CIP/2/2020 17/02/2020 Mostrar
Resultat de la prova escrita del temari general i el temari específic del procés selectiu de Tècnic/a Aux. Museus Exp 9419/2019 17/02/2020 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu de Tècnic/a Aux. de Museus.Exp 9419/2019 17/02/2020 Mostrar
EDICTE relatiu al text íntegre del Reglament Orgànic Municipal, amb l'aprovació de la modificació de l'article 63 (instal·lació videoacta a les sessions de Ple) - Exp. 125/2019 - 17/02/2020 Mostrar
Decret 200/2020 relatiu a la llista d'admesos i exclosos d'una plaça d'Agent de la Policia 14/02/2020 Mostrar
Anunci aprovació provisional modificació tarifa 16 preu públic Serveis banys termals "El Safareig" - Exp. 2792/2016 - SERVEI MUNICIPAL BANYS PUBLICS 'EL SAFAREIG' 14/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 18-02-2020 (AJT/JGL/7/2020) 13/02/2020 Mostrar
Decret 171/2020 relatiu a la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de Museus. Exp 9419/2019 10/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-02-2020 ( AJT/JGL/6/2020) 06/02/2020 Mostrar
Decret 127/2020 Relatiu a la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una plaça de Caporal de la Policia Local Exp.8564/2018 03/02/2020 Mostrar
EDICTE sobre el Decret 109/2020 - Exp. 214/2020 - Autoritzar la realització de la signatura de Compulses de documents i la delegació de la signatura de la secretària general de l'Ajuntament. 03/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 4-02-2020 (AJT/CJP/1/2020) 03/02/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 4-02-2020 ( AJT/JGL/5/2020) 30/01/2020 Mostrar
Decret 81/2020 relatiu a la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un tècnic de reempresa. Exp 8301/2019 27/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 30 01 20. AJT/PLE/1/2020 27/01/2020 Mostrar
Decret 44/2020 relatiu a l'esmena del punt 3 de les bases de la convocatòria d'un agent de la Policia Local. Exp. 10830/2019 24/01/2020 Mostrar
Decret 45/2020 relatiu a l'esmena de les bases 6.1.1.1 i 6.1.1.2 del procés selectiu de Cap de l'Oficina d'habitatge Exp 11178/2019 24/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28-01-2020 (AJT/JGL/4/2020) 23/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 23/01/2020. AJT/CIP/1/2020 20/01/2020 Mostrar
CREACIÓ BORSA DE TREBALL AUXILIARS DE MUSEUS/OFICINA TURISME 17/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21-01-2020 (AJT/JGL/3/2020) 16/01/2020 Mostrar
Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 13/01/2020
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 14-01-2020 (AJT/JGL/2/2020) 09/01/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Anunci BOPB aprovació definitiva amb textos refosos de les OF modificades.pdf 31/12/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a 2020 24/12/2019 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu d'un tècnic/a mitjà/ana, cap de l'Oficina d'Habitatge, exp. 11178/2019 20/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de Junta de Govern Local per divendres 20-12-2019 (AJT/JGL/46/2019) 19/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/46/2019 19/12/2019 Mostrar
Edicte per publicar a BOPB i DOGC - Exp. 11192/2019 - Incriment de l'Oferta Pública relatiu Cap d'Habitatge i Agent de la Policia Local 17/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 19/12/2019. AJT/PLE/17/2019 16/12/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 10414/2019 - Modificacio de lloc de treball d'agent notificador per agent de policia i de professor/a de música per cap d'oficina d'habitatge 13/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17-12-2019 (AJT/JGL/45/2019) 12/12/2019 Mostrar
Publicació BOPB calendari fiscal.pdf 10/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 10-12-2019 (AJT/JGL/44/2019) 04/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 28/11/2019. AJT/PLE/16/2019 25/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 9419/2019 - Convocatòria borsa de treball de tècnic/a auxiliar de museus 15/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 10008/2019 - Calendari fiscal de 2020 11/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Edicte relatiu a l'acta d'inici d'expedient de domini per constatació d'excés de cabuda i modificació de límits de la finca número 3081. 04/03/2020 Mostrar

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019