Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Exposició pública relatiu al l padró del Servei de Teleassistència relatiu al segon trimestre de 2018 per a posar al cobrament les quotes corresponents. 12/07/2018 Mostrar
Publicació de l'aprovació del padró del Servei de Teleassistència del segon trimestre de 2018 per a posar al cobrament les quotes corresponents. 12/07/2018 Mostrar
Publicació relativa al Servei de Teleassistència del segon trimestre de 2018 per a posar al cobrament les quotes corresponents. 12/07/2018 Mostrar
AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER A L'ASSISTÈNCIA A L'ESCOLA D'ESTIU I EL CLUB JOVE 2018 12/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'una borsa de treball d'agents interins Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure. Exp. 4452/2018 11/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 13-07-2018 (AJT/JGL/27/2018) 10/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament interí, amb caràcter d'urgència, del senyor Francisco Javier Fernández Quero, com a bidell, a partir del dia 2 de juliol de 2018, fins a la cobertura de la plaça de forma interina, mitjançant convocatòria pública. 04/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Anunci relatiu a l'aprovació de l'Acord del Ple de l'Ajuntament, de data 31.05.2018, corresponent a la modificació d'acords plenaris amb motiu de la presa de possessió d'un nou regidor del PSC, expedients del cartipàs municipal 2015-2019. 03/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 6-07-2018 (AJT/JGL/26/2018) 03/07/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 3790/2018 - Modificació de crèdits núm. 10/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 03/07/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 3875/2018 - Modificació de crèdits núm. 12/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 03/07/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 3874/2018 - Modificació de crèdits núm. 11/2018, mitjançant suplements de crèdits 03/07/2018 Mostrar
Acta del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, corresponent a la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria a la propera prova, l'entrevista curricular 02/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Auxiliar tècnic de sò 29/06/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Director/a de ràdio 29/06/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu de les borses de treball de Director/a de ràdio i Auxiliar tècnic de so 29/06/2018 Mostrar
Resultat final resolució alegacions borsa de treball Tècnic/a auxiliar d'educació infantil 28/06/2018 Mostrar
Acta tribunal resolució al·legacions borsa de treball Tècnic/a auxiliar d'educació infantil 28/06/2018 Mostrar
Acta de resultats de la tercer tercera prova (cas pràctic) del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de mobilitat i espais públics 27/06/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora Mònica Rivera Pons, tècnica auxiliar d'educació infantil, per substitució de la reducció d'un terç de jornada d'una empleada de la Corporació fins a la reincorporació de l'empleada substituïda a jornada completa. 27/06/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament de les senyores María Vizcaíno López i Cristina Tramullas Martín, administratives, funcionàries interines, per substitució de personal en situació d'incapacitat temporal a les àrees de Serveis Territorials i Serveis Personals fins a la seva reincorporació als seus llocs de treball. 27/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del divendres 29-06-2018 (AJT/JGL/25/2018) 27/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/6/2018. 28 06 18. 25/06/2018 Mostrar
Convocatòria i Bases específiques per a la concessió de subvencions de l'any 2018 en l'àmbit Cultural, Esportiu, Juvenil, Educatiu i de Participació Ciutadana. 25/06/2018 Mostrar
Acta de resultats procés selectiu borsa de treball Cap de comunicació 25/06/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Cap de comunicació 25/06/2018 Mostrar
Acta de resultats segona prova (temari específic) procés selectiu Tècnic/a de mobilitat i espais públics 21/06/2018 Mostrar
Anunci padró taxa CIE juny 2018 - Exp. 4200/2018 - Padró Taxa juny 2018 del CIE Caldes Emprèn 20/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 22-06-2018 (AJT/JGL/24/2018) 19/06/2018 Mostrar
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. NOTIFICACIO COBRAMENT EN RELACIO ALS REBUTS DEL I.A.E. 2018. 19/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/6/2018 18/06/2018 Mostrar
Acta de resultats primera prova (temari general) procés selectiu Tècnic/a de mobilitat i espais públics 18/06/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana d'educació 18/06/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà /ana d'educació 15/06/2018 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la zona d'accés al pont de Can Rius i nova zona d'emmagatzematge de l'Olla de Caldes - Exp. 1413/2018 15/06/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de mobilitat i espais públics 15/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 15-06-2018 (AJT/JGL/23/2018) 12/06/2018 Mostrar
Edicte - Aprovació de les bases reguladores i convocatòria d'una plaça vacant d'auxiliar administratiu/va de l'OAC per a la seva cobertura definitiva. Exp 3812/2018 12/06/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball de professor/a d'adults 11/06/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal de la borsa de treball de professor/a d'adults 11/06/2018 Mostrar
Acta de resultats procés selectiu borsa de treball tècnic/a mitjà/ana 08/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local 8-06-2018 (AJT/JGL/22/2018) 05/06/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 2234/2018 - Modificació de crèdits núm. 4/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 04/06/2018 Mostrar
Anunci d'aprovació inicial del Pla especial d'assignació d'ús i d'ordenació volumètrica en l'equipament situat en l'illa delimitada pel carrer de Santa Teresa, el carrer de Climent Cuspinera i el carrer del General Padrós - Exp. 2670/2018 04/06/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana 04/06/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora Vanessa Cabestany Ramon, tècnica auxiliar d'educació infantil, a partir del dia 18/05/18, en substitució d'una empleada de la Corporació, en situació d'incapacitat temporal, i fins a la reincorporació de la persona substituïda al seu lloc de treball. 30/05/2018 Mostrar
Convocatòria Ple GMSSA 31 05 18 - Exp. 3783/2018 - 4/2018. 30/05/2018 Mostrar
Convocatòria Ple Ajuntament 31 05 18 - Exp. 3782/2018 - 5/2018. 30/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Tècnic/a auxiliar d'educació infantil 29/05/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del divendres 1-06-2018 ( AJT/JGL/21/2018 ) 29/05/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 3418/2017 - MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL TAXI DE CALDES DE MONTBUI PER INCORPORAR A L'AJUNTAMENT DE CALDES M. AL CONVENI INTERMUNCIPAL DEL TAXI DEL VALLÈS ORIENTAL I VALLÈS OCCIDENTAL 24/05/2018 Mostrar
Decret 252/2018 relatiu a l’aprovació de la llista d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu d’un/a tècnic/a de mobilitat i espais públics 22/05/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 25-05-2018 (AJT/JGL/20/2018) 22/05/2018 Mostrar
Acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de tècnic/a de serveis municipals i medi ambient 22/05/2018 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu borsa de treball Treballador/a social 18/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Treballador/a social 18/05/2018 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu borsa de treball Educador/a social 18/05/2018 Mostrar
Aprovació de l'obertura per a l’any 2018 de la convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 17/05/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per al divendres 18-05-2018 (AJT/JGL/19/2018) 15/05/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de les senyores Natalia Ciller Ruiz i Sandra Monterde Bermúdez, com a mestres d’educació infantil d'escoles bressol, des del dia 23 d’abril de 2018 i des del dia 24 d’abril de 2018, respectivament fins a la reincorporació de les empleades substituïdes als seus llocs de treball. 14/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball d'Educador/a Social 11/05/2018 Mostrar
Decret 232/2018 relatiu a l’esmena de la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es d’una borsa de treball de tècnic/a de serveis municipals i medi ambient. 11/05/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 3418/2017 Publicació del nou reglament del taxi de Caldes de Montbui 11/05/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de divendres 11-05-2018 (AJT/JGL/18/2018) 08/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball professor/a d'art, especialitat pintura i dibuix 07/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball professor/a d'art, especialitat estampació i gravat 07/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball professor/a d'art, especialitat fotografia 07/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball professor d'art, especialitat volum 07/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borses de treball Professor/a d'art especialitats: volum, fotografia, pintura i dibuix, i estampació i gravat. 07/05/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per dimarts 8-05-2018 (AJT/JGL/17/2018) 03/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat violoncel 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treballa Professor/a de música especialitat guitarra 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat piano 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat flauta travessera 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat llenguatge musical 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat saxofon 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música especialitat clarinet 02/05/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a de música, especialitat violí i viola 02/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball professors de música diverses especialitats 02/05/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal precés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana d'empresa i comerç 02/05/2018 Mostrar
Resultat final del procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a mitjà/ana d'empresa i comerç 02/05/2018 Mostrar
Convocatòria PLE - Exp. 2410/2018 - 4/2018. PLE AJUNTAMENT 26 04 2018 23/04/2018 Mostrar
Convocatòria Ple GMSSA - Exp. 2442/2018 - 3/2018. PLE GMSSA 26 04 18 23/04/2018 Mostrar
Decret 211/2018 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i dates del procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient 23/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial de parcs, jardins i zones verdes 20/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial de serveis generals i cementiri 20/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial d'obres 20/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6156/2017 - PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018 06/04/2018 Mostrar
Convocatòria Ple 22 03 2018 - Exp. 1518/2018 20/03/2018 Mostrar
Convocatòria Comissió Informativa de GMSSA 22 03 18 - Exp. 1715/2018 19/03/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6217/2017 - Imposició i modificació Ordenances fiscals per a l'any 2018 06/03/2018 Mostrar
Llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data, hora i lloc de l’inici de les proves selectives relatives a una borsa de treball de les places i llocs de declarats com a serveis essencials i prioritaris EXP.1341/2017. 19/02/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions LocalsGeneralitat de CatalunyaAdministració General de l'EstatRegistres i notarisBans MunicipalsAjuts atorgats