Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28-01-2020 (AJT/JGL/4/2020) 23/01/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial projecte millora Ramon y Cajal amb Josep Fontcuberta - Exp. 7240/2018 - Projecte d'ampliació de la secció del carrer Ramon i Cajal en el tram entre l'Avinguda Foncuberta i carrer Narcís Monturiol. 22/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 23/01/2020. AJT/CIP/1/2020 20/01/2020 Mostrar
CREACIÓ BORSA DE TREBALL AUXILIARS DE MUSEUS/OFICINA TURISME 17/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 21-01-2020 (AJT/JGL/3/2020) 16/01/2020 Mostrar
Anunci Padró quota anual horts domèstics 2019 - Exp. 10979/2019 16/01/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte edifici serveis zona verda Can Valls - Exp. 4983/2017 - PROJECTE NOU LOCAL SOCIAL BARRI CAN VALLS 14/01/2020 Mostrar
Anunci convocatoria venda palmes mercat 2020 - Exp. 5/2020 14/01/2020 Mostrar
Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 13/01/2020
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 14-01-2020 (AJT/JGL/2/2020) 09/01/2020 Mostrar
Publicació definitiva pressupost 2020 BOP.pdf 09/01/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Anunci BOPB aprovació definitiva amb textos refosos de les OF modificades.pdf 31/12/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a 2020 24/12/2019 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu d'un Agent de la Policia Local. Exp. 10830/2019 20/12/2019 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu d'un tècnic/a mitjà/ana, cap de l'Oficina d'Habitatge, exp. 11178/2019 20/12/2019 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte - Exp. 8356/2019 - PROJECTE DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE LA COBERTA I DE LA PLATJA DE LA PISCINA MUNICIPAL ANTIGA DE LES CREMADES 20/12/2019 Mostrar
Ratificació modificació Estatuts Consorci per a la Normalització Lingüística 20/12/2019 Mostrar
Ratificació modificació Estatuts Consorci per a la Normalització Lingüística 20/12/2019
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de Junta de Govern Local per divendres 20-12-2019 (AJT/JGL/46/2019) 19/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/46/2019 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 8915/2019 - Modificació de crèdits núm. 17/2019, mitjançant transferència de crèdits 19/12/2019 Mostrar
Anunci aprov. padrons CIE 12 desembre 2019 - Exp. 11193/2019. 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 9924/2019 - Modificació de crèdits núm. 26/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 6651/2019 - Modificació de crèdits núm. 12/19, mitjançant crèdits extraordinaris 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 9168/2019 - Modificació de crèdits núm. 21/19, mitjançant crèdits extraordinaris 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 8919/2019 - Modificació de crèdits núm. 19/2019, mitjançant suplements de crèdits 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 8918/2019 - Modificació de crèdits núm. 18/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 19/12/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 9800/2019 - Modificació de crèdits núm. 25/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 19/12/2019 Mostrar
Llistes de resolucions ajuts de lloguer 2019 18/12/2019 Mostrar
Resolucions Ajuts de lloguer 2019 18/12/2019 Mostrar
Edicte per publicar a BOPB i DOGC - Exp. 11192/2019 - Incriment de l'Oferta Pública relatiu Cap d'Habitatge i Agent de la Policia Local 17/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 19/12/2019. AJT/PLE/17/2019 16/12/2019 Mostrar
Resultat final AJT/PSE/36/2019 Programa Treball i Formació 2019 13/12/2019 Mostrar
Acta de la constitució AJT/PSE/35/2019, Programa Treball i Formació 2019 13/12/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 10414/2019 - Modificacio de lloc de treball d'agent notificador per agent de policia i de professor/a de música per cap d'oficina d'habitatge 13/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 17-12-2019 (AJT/JGL/45/2019) 12/12/2019 Mostrar
Anunci publicació aprov Bases del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn - Exp. 9150/2018 12/12/2019 Mostrar
Publicació BOPB calendari fiscal.pdf 10/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 10-12-2019 (AJT/JGL/44/2019) 04/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 28/11/2019. AJT/PLE/16/2019 25/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de data 26-11-2019 (AJT/JGL/42/2019) 21/11/2019 Mostrar
Candidatures tecnics i administratius Intersindical CSC.pdf 18/11/2019 Mostrar
Candidatures personal funcionari.pdf 18/11/2019 Mostrar
Candidatures laborals tecnics i administratius CCOO.pdf 18/11/2019 Mostrar
Candidatures laborals especialistes i no qualificats CCOO.pdf 18/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 21/11/2019. AJT/CIP/11/2019 18/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 9419/2019 - Convocatòria borsa de treball de tècnic/a auxiliar de museus 15/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19-11-2019 (AJT/JGL/41/2019) 14/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 19-11-2019 (AJT/JGL/41/2019) 14/11/2019
Edicte - Exp. 10008/2019 - Calendari fiscal de 2020 11/11/2019 Mostrar
Edicte relaltiu a la modificacio de lloc de treball d'agent notificador per agent de policia i de professor/a de música per cap d'oficina d'habitatge, exp. 10414/2019 08/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12-11-2019 (AJT/JGL/40/2019) 07/11/2019 Mostrar
Publicació llistat cens laborals fixos i superior a un any eleccions sindicals 2019 05/11/2019 Mostrar
Publicació llistat cens laborals inf. any eleccions sindicals 2019 05/11/2019 Mostrar
Publicació llistat cens funcionaris eleccions sindicals 2019 05/11/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/15/2019 28/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6667/2019 - Modificació de crèdits núm. 13/19. mitjançant transferència de crèdits 25/10/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 6675/2019 - Modificació de crèdits núm. 14/19, mitjançant crèdits extraordinaris 25/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 29-10-2019 (AJT/JGL/38/2019) 24/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 24 10 19. AJT/CIP/10/2019 21/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de sorteig membres de meses. AJT/PLE/14/2019 17/10/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local pel 15-10-2019 (AJT/JGL/36/2019) 09/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6736/2019 - Creació i constitució de la JUNTA DE PORTAVEUS (mandat 2019-2023) 04/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 8-10-2019 (AJT/JGL/35/2019) 03/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6767/2019 - Establir el règim de Dedicació (exclusiva o parcial) i les seves retribucions a les tasques pròpies del càrrec de membres de la corporació municipal (mandat 2019-2023) 02/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6751/2019 - Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim de retribucions i indemnitzacions als regidors i a les regidores de la Corporació muinicipal (mandat 2019-2023) 02/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 1-10-2019 (AJT/JGL/34/2019) 26/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 26/09/2019. AJT/PLE/12/2019 23/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 19/09/2019. AJT/CIP/9/2019 16/09/2019 Mostrar
Decret 1259/2019 relatiu a l'aprovació provisionals de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de plans d'Ocupació del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 2020, exp. 2478/2019 06/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions Locals

Descripció Data de publicació  
Edicte Notificació de Requeriment als titulars de vehicles abandonats de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt. 20/01/2020 Mostrar
F234 Projectes d’urbanització Can Carreres del PGOU de Pineda de Mar. 13/01/2020 Mostrar

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Edicte per inscripció de major cabuda del carrer Rabal Canyelles, 14. 20/01/2020 Mostrar

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019