Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Anunci declarant desert el procediment de licitació del contracte de l'obra per a l'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany - Exp. 4487/2017 16/02/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del "Projecte d'arranjament del camí del cementiri fins l'avinguda de Can Regasol" - Exp. 465/2017 13/02/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització "Campanya d'asfaltat 2018" de Caldes de Montbui - Exp. 6305/2017 13/02/2018 Mostrar
Anunci - Exp. 624/2018 - Condicions autorització venda ocasional de palmes al mercat setmanal 2018 13/02/2018 Mostrar
Acta de resultats de la segona prova (temari específic) de la fase d'oposició del procés selectiu d'un tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Acta de resultats de la primera prova (temari general) de la fase d'oposició del procés selectiu Tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal d'un tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 121/2018 - Proposta JGL aprovació Padró Mercat Ecològic 3r. quadrimestre 2017 09/02/2018 Mostrar
Esmena de la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’un tècnic de mobilitat i espais públics. 08/02/2018 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball Tècnic mitjà de treball i formació ocupacional 07/02/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament de la senyora Raquel Pratcorona Casadesús, tècnica mitjana de cultura, funcionària interina, en pràctiques per un període de sis mesos, fins a la reincorporació total de l'empleada substituïda. 05/02/2018 Mostrar
Acta final resultats borsa de treball Administratiu/va 02/02/2018 Mostrar
Anunci aprovació inicial modificació puntual del POUM, referent a diversos articles del Títol VI: regulació i desenvolupament del sòl no urbanitzable - Exp. 1150/2014 01/02/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació incial del diiversos articles del Reglament dels Servei d'Aparcments Muncipals del Caldes de Montbui Exp. 2739/2016 01/02/2018 Mostrar
Anunci d'aprovació inicial del projecte de reforma de la climatització de la piscina antiga del complex esportiu municipa de Les Cremades - Exp. 6773/2017 31/01/2018 Mostrar
Edicte publicació 4 contractacions d'empleats corresponent al Servei d’Ocupació de Catalunya-Fons Social Europeu en el marc del Projecte Treball als Barris, amb número d’expedient BTB-034/17 29/01/2018 Mostrar
Decret 29/2018 llista admesos/es i exclosos/es procés selectiu Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 24/01/2018 Mostrar
Acta revisió reclamacions procés selectiu borsa de treball Auxiliar Administratiu/va 23/01/2018 Mostrar
Anunci - Exp. 37/2018 - Padró Taxa (01) gener 2018 del Centre d'Iniciatives Empresrials Caldes Empren 22/01/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Administratiu/va 22/01/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Bidell 15/01/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Bidell 15/01/2018 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial dels Estatuts i les Bases d'Actuació de la Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana PMU del Polígon d'Actuació PA11-27 Teneria Riba-Sandvik de Caldes de Montbui - Exp. 3811/2017 11/01/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 4920/2017 - Modificació de crèdits núm. 30/2017, mitjançant crèdits extraordinaris 10/01/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5165/2017 - Modificació de crèdits núm. 31/2017, mitjançant crèdits extraordinaris 10/01/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5167/2017 - Modificació de crèdits núm. 32/2017, mitjançant crèdits extraordinaris 10/01/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5168/2017 - Modificació de crèdits núm. 33/2017, mitjançant suplements de crèdits 10/01/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Tècnic mitjà de treball i formació ocupacional 27/12/2017 Mostrar
Edicte sobre la contractació del servei d'ajuda a domicili al municipi de Caldes de Montbui, expedient 643/2017. 22/12/2017 Mostrar
Acta final procés selectiu Borsa de Treball d'Auxiliar Administratiu/va 22/12/2017 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Borsa de Treball Auxiliar Administrativa 22/12/2017 Mostrar
Acta final procés selectiu Borsa de Treball Conserge 21/12/2017 Mostrar
Acta final procés selectiu Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana de Cultura 14/12/2017 Mostrar
Edicte - Exp. 5924/2017 - Modificació de crèdits núm. 38/2017, mitjançant suplements de crèdits 13/12/2017 Mostrar
Edicte - Exp. 5918/2017 - Modificació de crèdits núm. 37/17, mitjançant crèdits extraordinaris 13/12/2017 Mostrar
Edicte - Exp. 5914/2017 - Modificació de crèdits núm. 36/2017, mitjançant transferència de crèdits 13/12/2017 Mostrar
Edicte - Exp. 6007/2017 - Modificació de crèdits núm. 39/2017, mitjançant transferència de crèdits 13/12/2017 Mostrar
Acta constitució tribunal Borsa de Treball - Conserge 04/12/2017 Mostrar
DECRET 000631/2017 Esmena llista admesos/es i exclosos/es i dates prova català de les borses de treball de tècnic/a mitjà/ana de cultura i de treball/formació ocupacional, administratiu/va, aux.administratiu/va, conserge i bidell. 30/11/2017 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Borsa de Treball Tècnic/a Mitjà/ana Cultura 29/11/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 4912/2017 - Modificació de crèdits núm. 29, mitjançant suplements de crèdits 21/11/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5169/2017 - Modificació de crèdits núm. 34/2017, mitjançant transferència de crèdits 21/11/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 4839/2017 - Modificació de crèdits núm. 27/2017, mitjançant suplements de crèdits 21/11/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 4840/2017 - Modificació de crèdits núm. 28/2017, mitjançant suplements de crèdits 21/11/2017 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions LocalsGeneralitat de CatalunyaAdministració General de l'EstatRegistres i notarisBans Municipals