Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 d'abril de 2021. AJT/CIP/4/2021 19/04/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 2342/2021 - Padró Teleassistència 1r Trimestres 2021 15/04/2021 Mostrar
Anunci del padró d'abril i liquidació de març del 2021 - Exp. 897/2021 - Padró Taxa Abril 2021 del CIE Caldes Emprèn. 15/04/2021 Mostrar
Padró Taxa CIE Abril i liquidació març 2021- Caldes Emprèn. 15/04/2021
Padró Taxa CIE Abril i liquidació març 2021- Caldes Emprèn. 15/04/2021
Exp. 1799/2021 - Informe de compliment anual carta de servei - Servei d'Ocupació i Formació Ocupacional 15/04/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 567/2021 - Convocatòria de la beca de recerca d'història local 2021-2022 15/04/2021 Mostrar
Resolució per la qual es considera no substancial la modificació de l’autorització ambiental BAAD070019 de l’empresa Manipulació de Fils Tècnics i Encolats, S.L. (MAFILTEC) per a l’activitat de preparació de filatura de materials tèxtils, al terme municipal de Caldes de Montbui (exp. B1CNS200548) 14/04/2021 Mostrar
Decret 468/2021 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es borsa de treball professor/a d'Art. Exp 630/2021 14/04/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 964/2021 - Modificació de crèdits núm. 2/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 14/04/2021 Mostrar
Edicte/Anunci- Exp. 2072/2021 - Ajuts econòmics per a Llibres i Material escolar i Colònies i Crèdit de Síntesi del curs 2021-2022 14/04/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 1716/2021 - Bases reguladores subvencions extraordinàries Covid19 per a treballadors i treballadores autònoms, Línia 3 i Línia4 de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. Convocatòria i resolucions. 09/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13-04-2021 ( AJT/JGL/14/2021) 08/04/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte executiu de la construcció de la coberta de la pista esportiva del IES Manolo Hugué de Caldes de Montbui. Exp. 1514/2021 31/03/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 1988/2021 - Modificació de crèdits núm. 9/2021, mitjançant suplements de crèdits 30/03/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 2010/2021 - Modificació de crèdits núm. 10/2021, mitjançant suplements de crèdits 30/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-04-2021 (AJT/JGL/13/2021) 30/03/2021 Mostrar
Decret 388/2021 relatiu a l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021 29/03/2021 Mostrar
Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 25/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30-03-2021 ( AJT/JGL/12/2021) 25/03/2021 Mostrar
Decret 368/2021 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es borsa treball Professor/a d'Art - Exp 630/2021 23/03/2021 Mostrar
Subvencions per la cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits. Bases i convocatòria 2021. 23/03/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte per a la renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol municipal, expedient 7550/2020 22/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 de març de 2021. AJT/PLE/4/2021 22/03/2021 Mostrar
Exposició pública quotes municipals IAE any 2021 22/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 23-03-2021 (AJT/JGL/11/2021) 18/03/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 1464/2021 - 2a convocatròria subvenció Covid19 17/03/2021 Mostrar
Audioacta de la sesión AJT/PSE/2/2021 16/03/2021 Mostrar
Acta de la sesión AJT/PSE/2/2021 16/03/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte executiu de l'eliminació d'abocament d'aigües residuals entre la C-59 i el torrent del Prat de Baix a la urbanització dels Saulons de Caldes de Montbui - Exp. 1043/2021 12/03/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial modificació puntual del POUM de Caldes de Montbui referent al sistema d'habitatge i allotjament dotacional (núm. 27) - Exp. 444/2021 11/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 16-03-2021 (AJT/JGL/10/2021) 11/03/2021 Mostrar
Llistes AHC resolucions ajuts mitma 2020 de data 8 03 21 09/03/2021 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu borsa Administratiu/va - Exp 6535/2020 03/03/2021 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu borsa auxiliar administatiu/va - exp 7276/2020 02/03/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte d'instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a la coberta de la graderia del camp de futbol municipal de Les Cremades Exp. 1140/2021 01/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 2-03-2021 (AJT/JGL/8/2021) 25/02/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 22/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-02-2021 ( AJT/JGL/7/2021) 18/02/2021 Mostrar
Acta resultats prova temaria i cas pràctic, i convocatòria entrevistes procés selectiu borsa Aux Administratiu/va - Exp 7276/2020 17/02/2021 Mostrar
Edicte bases procés selectiu borsa de treball professor/a d'art - Exp. 630/2021 17/02/2021 Mostrar
Acta resultats mèrits i convocatòria entrevistes procés selectiu borsa Administratiu/va - Exp 6535/2020 15/02/2021 Mostrar
Acta constitució procés selectiu borsa de treball Auxiliar Administratiu/va - Exp 7276/2020 15/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 16-02-2021 (AJT/JGL/6/2021) 11/02/2021 Mostrar
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre IES Gallecs i l'Ajuntament a favor alumna AMM 08/02/2021
Acta resultats prova teòrica i cas pràctic procés selecitu borsa Administratiu/va - Exp 6535/2020 08/02/2021 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa Administratiu/va - Exp 6535/2020 05/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9-0-2021 (AJT/JGL/5/2021) 04/02/2021 Mostrar
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es prrocés selectiu borsa de treball Auxiliar Administratiu/va - Exp. 7276/2020 04/02/2021 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu borsa Tècnic/a Comunicació i Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació - Exp 5957/2020 29/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021
Acta resultats prova de temari i prova pràctica procés selectiu borsa Tècnic/a Comunicació i Cap Alcaldia i Comunicació - Exp 5957/2020 27/01/2021 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Tècnic Comunicació i Cap Alcadia i Comunicació-Exp 5957/2020 27/01/2021 Mostrar
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una borsa d'Administratiu/va - Exp. 6535/2020 22/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de Comunicació i Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació Exp 5957/2020 21/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local de data 19-01-2021 (AJT/JGL/2/2021) 14/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12-01-2021 (AJT/JGL/1/2021) 07/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Ple de 29 12 20. AJT/PLE/12/2020 23/12/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva. Exp. 5092/2020 - Modificació ordenances fiscals per a l'any 2021 20/12/2020 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-12-2020 (AJT/JGL/37/2020) 17/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa Ext. de 18 12 20. AJT/CIP/12/2020 15/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE de 17 12 20. AJT/PLE/11/2020 14/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6398/2020 - Calendari fiscal de 2021 27/11/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Llista de candidats a jurat 27/01/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Edicte de l'inici de l'expedient de domini per a la constatació d'excés de cabuda i modificació de límits de la finca registral número 2626 amb referència cadastral 0491404DG3009G001LL. 08/04/2021 Mostrar

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019