Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa AJT/CIP/1/2022 17/01/2022 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova psicotèncica del Tribunal de la selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 17/01/2022 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova psicotèncica del Tribunal de la selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 17/01/2022 Mostrar
Requeriment documentació de les Prestacions d'Especial URgència 2021 - GENER 2022 14/01/2022 Mostrar
Resolució conjunta PEEU 2021-GENER22 14/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 18-01-2022 (AJT/JGL/3/2022) 13/01/2022 Mostrar
Acta resultats prova tipus test temari procés selectiu Administratiu/va - Exp 4329/2021 13/01/2022 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Administratiu/va - Exp. 4329/2021 13/01/2022 Mostrar
BOPB 10-1-2022-Edicte ROM, text íntegre, aprovació definitiva un cop ha estat en exposicó pública i no s'han fet al.legacions.pdf 11/01/2022 Mostrar
Acta del Tribunal dels resultats de la fase de concurs d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021Acta corregida LOPD AJT/PSE/9/2021Acta corregida LOPD AJT/PSE/9/2021 10/01/2022 Mostrar
Acta del Triobuinal dels resultats de les proves físiques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021 10/01/2022 Mostrar
edicte definitiu pressupost 2022.pdf 10/01/2022 Mostrar
Llistat de notificació de les resolucions favorables per l'ajut de lloguer 2021 07/01/2022 Mostrar
Llistat de notificació de les resolucions favorables per l'ajut de lloguer 2021 07/01/2022 Mostrar
Decret 1/2022 - llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a auxiliar de museus. Exp 7187/2021 07/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-01-2022 ( AJT/JGL/2/2022) 05/01/2022 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació provisional de la tarifa número 24 dels Preus Públics relativa la prestació del servei energètic local, modalitat B - Exp. 7357/2021 04/01/2022 Mostrar
Anunci spbre l'aprovació del Reglament del servei energètic municipal - Exp. 689/2021 03/01/2022 Mostrar
Anunci spbre l'aprovació inicial de les Bases reguladores de les subvencions de la Comuinitat Energètica Local CEL - Modalitat B - Exp. 8696/2021 03/01/2022 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial de les Bases per a la inscripció al servei energètic municipal regulat dins de la CEL - Modalitat B - Exp. 8462/2021 03/01/2022 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial de les Bases per a la concessió de l'aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les instal·lacions d'energia renovable situades en equipaments municipals regulat dins de la CEL - Modalitat A - Exp. 8460/2021 03/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 4-01-2022 (AJT/JGL/1/2022 ) 28/12/2021 Mostrar
Anunci d'exposició pública del padró de l'Escola municipal d'Adults Roure Gros, 2n semestre curs 2021/2022 . 27/12/2021 Mostrar
Anunci d'exposició pública del padró de la taxa de desembre de 2021 del Centre d'Iniciatives Empresarials 27/12/2021 Mostrar
Anunci d'exposició pública del padró de la taxa de desembre de 2021 del Centre d'Iniciatives Empresarials 27/12/2021
Anunci aprovació definitiva Ordenances fiscals per 2022.pdf 24/12/2021 Mostrar
OF. núm. 29 - Taxa aprofitament especial instal·lacions d'energies renovables.pdf 24/12/2021 Mostrar
retirar 24/12/2021
Anunci exposició pública imposició i ordenació ordenança fiscal.pdf 24/12/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparació d'un col·lector en el carrer de la Font dels Enamorats, entre els pous CM07_14 i 2376, de Caldes de Montbui. Expedient 5115/2021 24/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CJP/3/2021 (Comissió Informativa de junta de govern local telemàtica pel 28-12-2021) 23/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària i telemàtica, de la Junta de Govern Local, per al 28-12-2021 ( AJT/JGL/48/2021) 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6846/2021 - Modificació de crèdits núm. 41/2021, mitjançant transferència de crèdits 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6759/2021 - Modificació de crèdits núm. 40/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6758/2021 - Modificació de crèdits núm. 39/2021, mitjançant suplements de crèdits 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6736/2021 - Modificació de crèdits núm. 38/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6721/2021 - Modificació de crèdits núm. 37/2021, mitjançant suplements de crèdits 23/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6712/2021 - Modificació de crèdits núm. 36/2021, mitjançant transferència de crèdits 23/12/2021 Mostrar
Resolució de les prestacions econòmiques d'especial urgència DESEMBRE 2021 23/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 23 12 21 AJT/PLE/12/2021 20/12/2021 Mostrar
ACTA FINAL i Proposta contractació 17-12-2021, del procés selectiu d’un/a auxiliar administratiu/va de Promoció Econòmica, en el marc del Programa Treball i Formació 2021, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, línia Dona 20/12/2021 Mostrar
ACTA DEL RESULTAT DEL PROCÉS 17-12-2021, del procés selectiu d’un/a auxiliar administratiu/va de Promoció Econòmica, en el marc del Programa Treball i Formació 2021, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, línia Dona 20/12/2021 Mostrar
ACTA CONSTITUCIÓ 17-12-2021, del procés selectiu d’un/a auxiliar administratiu/va de Promoció Econòmica, en el marc del Programa Treball i Formació 2021, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, línia Dona 20/12/2021 Mostrar
Resolució de les prestacions econòmiques d'especial urgència 2021 20/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 21-12-2021 ( AJT/JGL/47/2021) 16/12/2021 Mostrar
Acta final procés selectiu operari/ària esports - Programa SOC - Línia MG45 16/12/2021 Mostrar
Acta constitució del tribunal i resultats procés selectiu operari/ària d'esports - Programa SOC - Línia MG45 16/12/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte de reparació del col·lector del marge dret del torrent Bugarai sota el pont de l'avinguda Josep Fontcuberta de Caldes de Montbu. Exp. 5114/2021 16/12/2021 Mostrar
Acta del Tribunal de la selecció dels resultats de la prova pràctica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021Audioacta de la sesión AJT/PSE/9/2021 15/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió Comissió Informativa 16 / 12/ 21. AJT/CIP/11/2021 13/12/2021 Mostrar
Subvenció del Programa Treball i Formació 2021, de les línies MG45 i DONA ( SOC-TRFO EELLCS) i convocatòria procés selectiu 13/12/2021 Mostrar
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es procés selectiu selectiu d'administratiu/va i borsa de treball - Exp 4329/2021 13/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 7388/2021 - Modificació de crèdits núm. 45/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 13/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 7347/2021 - Modificació de crèdits núm. 43/2021, mitjançant transferència de crèdits 10/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 7355/2021 - Modificació de crèdits núm. 44/2021, mitjançant suplements de crèdits 10/12/2021
Edicte aprovació definitiva - Exp. 7740/2021 - Modificació de crèdits núm. 47/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 10/12/2021 Mostrar
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de traball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021Informe tècnic (decret/resolució) amb canvi de tramitador - Exp. 2836/2021 - Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local. Data de les proves físiques: 10/12/2021 a les 10.00 h al Pavelló esportiu de Les Cremades 10/12/2021 Mostrar
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de traball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 10/12/2021
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 10/12/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 14-12-2021 ( AJT/JGL/46/2021) 09/12/2021 Mostrar
Edicte. Aprovació inicial del protocol d’abordatge de les violències masclistes i l’LGBTI+fòbia en espai públics d’oci de Caldes de Montbui. 07/12/2021 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva del projecte de construcció d'un col·lector a l'avinguda Montbui de Caldes de Montbui, entre els números 48 i 50 - Exp. 5113/2021 03/12/2021 Mostrar
Edicte. Aprovació provisional de la modificació dels preus públics de Club Natació Caldes. Tarifa número 13, Piscines Municipals i altres Serveis en Concessió dels Preus Públics. 03/12/2021 Mostrar
Acta del Tribunal de la Selecció, de l'assenyalament de la data i hora de la prova pràctica i proves físques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 03/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 4151/2021 - Modificació de crèdits núm. 23/2021, mitjançant transferència de crèdits 03/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 4153/2021 - Modificació de crèdits núm. 24/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 03/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 5689/2021 - Modificació de crèdits núm. 30/2021, mitjançant suplements de crèdits 03/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 5151/2021 - Modificació de crèdits núm. 29/2021, mitjançant transferència de crèdits 03/12/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 4429/2021 - Modificació de crèdits núm. 26/2021, mitjançant suplements de crèdits 03/12/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 9-12-2021( AJT/JGL/45/2021) 02/12/2021 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu 2 operaris Programa Treball als barris 2021 - SOC i proposta contractació candidats 02/12/2021 Mostrar
Acta resultats procés selectiu - 2 operaris Programa Treball als barris 2021 - SOC 02/12/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte d'enderroc de les edificacions existents a l'illa situada entre els carrers Buenos Aires, Aparici, Moreño i Santo Domingo - Exp. 6789/2021 01/12/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del PAC-PAESC Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i pel Clima de Caldes de Montbui - Exp. 7885/2021 01/12/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria procés selectiu promoció interna 3 places Administratiu/va - Exp. 8114/2021 30/11/2021 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova de coneixements culturals i de la prova dels coneixements teòrics d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 25/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/44/2021 (JGL 30-11-2021) 25/11/2021 Mostrar
Decret 1734/2021 relatiu a l'esmena de la convocatòria relativa al Programa Treball als barris 2021 - SOC 25/11/2021 Mostrar
Anunci - Exp. 7476/2021 - Calendari fiscal de 2022 25/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió PLE 25 11 21. AJT/PLE/11/2021 22/11/2021 Mostrar
Decret 1663/2021 - Llista provisional d'admesos i exclosos, i data inici procés selectiu Administratiu/va - Exp 4329/2021 19/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CJP/2/2021 (Conv. Comissió Informativa de Jgl per al dimarts 23-11-2021, a les 9.45 hores. Preus públics, expt. 7064/2021) 18/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CJP/2/2021 (Conv. Comissió Informativa de Jgl per al dimarts 23-11-2021, a les 9.45 hores. Preus públics, expt. 7064/2021) 18/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-11-2021 (AJT/JGL/43/2021) 18/11/2021 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics - Exp.465/2021 18/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió Comissió Informativa 18 11 21. AJT/CIP/10/2021 15/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 16-11-2021 ( AJT/JGL/42/2021) 11/11/2021 Mostrar
Acta del Tribunal dels resultats de la prova de Català i de l'assenyalament de la data de les proves "cultural i teòrica" d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local, expedient 2836/2021 11/11/2021 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal de procés selectiu d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local, expedient 2836/2021. 11/11/2021 Mostrar
Acta resultats prova temari i prova pràctica procés selectiu Tècnic/a de Mobilitat i Espais Públics - Exp 465/2021 10/11/2021 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Tècnic/a de Mobilitat i Espais públics - Exp 465/2021 10/11/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria procés selectiu borsa de treball Tècnic/a Auxiliar de Museu 10/11/2021 Mostrar
Programa Treball als barris 2021 - SOC 09/11/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/41/2021 (JGL 9-11-2021) 04/11/2021 Mostrar
ACTA 26-10-2021_Selecció TAG, Resultat de totes les proves (AJT/PSE/8/2021). 28/10/2021 Mostrar
ACTA 26-10-2021_Selecció TAG, Resultat de totes la PROVA PRÀCTICA, MÈRITS i ENTREVISTA (AJT/PSE/8/2021). 28/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 28 10 21 AJT/PLE/10/2021 28/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local de data 2-11-2021 (AJT/JGL/40/2021) 27/10/2021 Mostrar
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés slectiu d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 27/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/39/2021 21/10/2021 Mostrar
Esborrany d'Edicte/Anunci (bopb i tauler) - Exp. 6767/2019 - Establir el règim de Dedicació (exclusiva o parcial) i les seves retribucions a les tasques pròpies del càrrec de membres de la corporació municipal (mandat 2019-2023) 15/10/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6751/2019 - Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim de retribucions i indemnitzacions als regidors i a les regidores de la Corporació muinicipal, expedient 6751/2019 (mandat 2019-2023) 15/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/38/2021 (JGL 19-10-2021) 14/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/37/2021 (Sessió per Dijous JGL 14-10-2021 - Dies 11 i 12 d'octubre festius) 07/10/2021 Mostrar
Llista provisional d'aspirantes admesos/es i exclsos/es, data d'inici del procés selectiu i composició del tribunal de selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021. FI TERMINI D'ESMENES: 21 D'OCTUBRE DE 2021 07/10/2021 Mostrar
Edicte per al Tauler (Dia del Nen, 17-10-2021) - Exp. 6960/2021 - Autorització muntatge i instal·lació de la fira d'atraccions per la Festa Major 2021 06/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/36/2021 (JGL 5-10-2021) 30/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 30 09 21. AJT/PLE/9/2021 27/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/35/2021 (JGL 28-09-20219) 23/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 23 09 21. AJT/CIP/8/2021 20/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/34/2021 (JGL 21-09-2021) 16/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/33/2021 (JGL Ordinària del 14-07-2021) 09/09/2021 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia LocalConvocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 16/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-07-2021 ( AJT/JGL/27/2021) 01/07/2021 Mostrar
Termini presentacio sol·licituds BOP.pdf 30/06/2021 Mostrar
Bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 2021 10/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 10 06 21 AJT/CIP/6/2021 07/06/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-05-2021 (AJT/JGL/19/2021) 06/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 2-03-2021 (AJT/JGL/8/2021) 25/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-02-2021 ( AJT/JGL/7/2021) 18/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 16-02-2021 (AJT/JGL/6/2021) 11/02/2021 Mostrar
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre IES Gallecs i l'Ajuntament a favor alumna AMM 08/02/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9-0-2021 (AJT/JGL/5/2021) 04/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Llista de candidats a jurat 27/01/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019