Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Anunci de licitació obra ampliació voreres - Exp. 2637/2018 - Contractació de l'obra d'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany (versió febrer 2018) 11/10/2018 Mostrar
Decret 537/2018 - Esmenes de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'un/a operari/ària de la brigada de parcs, jardins i zones verdes 10/10/2018 Mostrar
Decret 535/2018 - Esmenes llista d'admesos/es i exclosos/es de la borsa de treball de mestre/a d'educació infantil i professor/a de música de cant i de guitarra 10/10/2018 Mostrar
Decret 526/2018 - Llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 5056/2018 09/10/2018 Mostrar
Acta de resultats finals del procés selectiu de Tècnic auxiliar informàtic - Exp. 5672/2018 08/10/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i específic, i data de la prova pràctica i entrevista personal del procés selectiu d'un/a Auxiliar tècnic informàtic Exp. 5672/2018 05/10/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'un/a auxiliar tècnic informàtic Exp. 5672/2018 05/10/2018 Mostrar
Decret 523/2018 - Esmenes de la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’un/a auxiliar tècnic informàtic pel servei TIC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 05/10/2018 Mostrar
Decret 494/2018 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una borsa de treball agents interins de la Policia Local. Exp. 4452/2018 03/10/2018 Mostrar
Concessió i denegació dels ajuts per a l'assistència a l'Escola de Música Joan Valls i al Taller d'Art Manolo Hugué 03/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per divendres 5-10-2018 (AJT/JGL/38/2018) 02/10/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 7069/2018 - Modificació de crèdits núm. 20/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 01/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora M.Carmen González Serrano, mestra d'educació infantil per substitució 28/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació de la senyora M.Dolors Serrano Simon, mestra d'educació infantil, per substitució 28/09/2018 Mostrar
Decret 478/2018 relatiu a la llista d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'OAC. Exp. 3812/2018 28/09/2018 Mostrar
Conveni Cessió gratuita de l'equipament sociocultural del local social de l'AV. Els Saulons 26/09/2018 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de l’edifici de serveis a la zona verda de Can Valls - Exp. 4983/2017 26/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 28-09-2018 (AJT/JGL/37/2018) 25/09/2018 Mostrar
Decret 475/2018 - Llista d'admeso/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d'inici del procés selectiu d'un/a operari/ària de parcs, jardins i zones verdes exp. 240/2018 25/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/9/2018. 27/09/2018 25/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per Dimarts 25-09-2018 a les 9:15 hores (AJT/JGL/36/2018) 24/09/2018 Mostrar
Anunci padró taxa CIE Caldes Emprèn setembre 2018 - Exp. 6147/2018 21/09/2018 Mostrar
Decret 458/2018 - Llista d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu d’una borsa de treball de Mestre/a d’educació infantil i Professor/a de música en les especialitats de cant i de guitarra 19/09/2018 Mostrar
Decret 459/2018 - Llista d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i dates del procés selectiu d'un/a tècnic auxiliar informàtic pel servei TIC de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 19/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la modificació de la RLT de les àrees de Serveis Generals (TiC), Alcaldia i Serveis Territorials (Brigades) Exp. 5912/2018 18/09/2018
Edicte relatiu a la modificació de la RLT de les àrees de Serveis Generals (TiC), Alcaldia i Serveis Territorials (Brigades) Exp. 5912/2018 18/09/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5823/2018 - Modificació de crèdits núm. 17/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 18/09/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5910/2018 - Modificació de crèdits núm. 18/2018, mitjançant suplements de crèdits 18/09/2018 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte de "Rehabilitació zona d'accés al pont de Can Rius i nova zona d'emmagatzematge de l'Olla de Caldes - Expedient. 1413/2018 18/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per Dijous 20-09-2018 (AJT/JGL/35/2018) 17/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/10/2018. 20 09 18 17/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/8/2018. 10/09/2018 ext. 06/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/33/2018. 7/09/2018 05/09/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 6167/2018 - Esmena de les bases reguladores per a la selecció d'un bidell, personal subaltern, amb caràcter interí 03/09/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local del dilluns 3-09-2018 (AJT/JGL/32/2018) 30/08/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local 29-08-2018 (AJT/JGL/31/2018) 10/08/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local 1-08-2018 (AJT/JGL/30/2018) 31/07/2018 Mostrar
Edicte - Procés selectiu d'una plaça de personal subaltern, funcionari interí - Exp. 6167/2018 30/07/2018 Mostrar
Acta definitiva procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic Mitjà després de la revisió de reclamacions 26/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/7/2018. Sessió de data 26 07 18 25/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 27-07-2018 (AJT/JGL/29/2018) 24/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria del procés selectiu d'un tècnic auxiliar informàtic- Exp. 5672/2018 24/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria d'una borsa de treball de mestre/a d'educació infantil i professor/a de música de cant i de guitarra Exp. 4026/2018 20/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu al procés selectiu d'una borsa de treball de mestres de mestres d'educació infantil i professors de música especialitat cant i guitarra - Exp. 4026/2018 - 20/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de divendres 20-07-2018 (AJT/JGL/28/2018) 17/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/7/2018. Sessió 19 07 18 16/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'una borsa de treball d'agents interins Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure. Exp. 4452/2018 11/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 13-07-2018 (AJT/JGL/27/2018) 10/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 6-07-2018 (AJT/JGL/26/2018) 03/07/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del divendres 29-06-2018 (AJT/JGL/25/2018) 27/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/6/2018. 28 06 18. 25/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 22-06-2018 (AJT/JGL/24/2018) 19/06/2018 Mostrar
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. NOTIFICACIO COBRAMENT EN RELACIO ALS REBUTS DEL I.A.E. 2018. 19/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/6/2018 18/06/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 15-06-2018 (AJT/JGL/23/2018) 12/06/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6156/2017 - PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018 06/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6217/2017 - Imposició i modificació Ordenances fiscals per a l'any 2018 06/03/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat


Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat


Ajuts atorgats

No existeixen documents en aquest apartat