Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Acta prova de català i convocatòria per l'entrevista personal del procés selectiu d'una borsa de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica - Exp 2708/2020 28/09/2020 Mostrar
Exposició pública del projecte per a la implantació de l'explotació ramadera "Els Tra" al Pla d'Aguilar de Caldes de Montbui- expedient 1060/2020 28/09/2020 Mostrar
Decret 1213/2020 - Llista provisiona d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una borsa de Tècnics/es Auxiliars d'Educació Infantil - Exp 1383/2020 25/09/2020 Mostrar
Edicte de l' Aprovació de les concession i denegacions dels ajuts econòmics per a l’escolarització a les escoles bressols municipals i per a la utilització del servei de menjador del curs 2020/21 dels alumnes esmentats en la relació que consta a l'Edicte. 24/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29-09-2020 (AJT/JGL/26/2020) 24/09/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte Torre Roja - Exp. 3353/2020 - Projecte de reparació i adequació del Pavelló Torre Roja 23/09/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte Sala Polivalent - Exp. 4260/2020 - Projecte Basic i d'execucio per a la reforma de Sala Polivalent i canvi d'us a Habitatges d'Insercio carrer Buenos Aires 18 23/09/2020 Mostrar
Acta resultats prova pràctica procés selectiu borsa de treball Treballador/a social . Exp. 1391/2020 23/09/2020 Mostrar
Acta resultats proves temari procés selectiu borsa de treball Treballador/a social - Exp. 1391/2020 23/09/2020 Mostrar
Acta resultats prova pràctica del procés selectiu d'una borsa de Tècnic/a Auxiliar Informàtica Exp. 2708/2020 23/09/2020 Mostrar
Acta resultats prova temari general i específic del procés selectiu d'una borsa de Tècnic/a Auxiliar Informàtica - Exp. 2708/2020 23/09/2020 Mostrar
Acta de modificació de resultats després de resoldre al·legacions del procés selectiu Aux Administratiu/va. Exp. 5339/2019 23/09/2020 Mostrar
Anunci publicació padró taxa CIE juliol, agost i setembre de 2020 - Exp. 4642/2020 22/09/2020 Mostrar
Acat constitució tribunal procés selectiu borsa Treballador/a social Exp. 1391/2020 22/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 24 09 20. AJT/PLE/7/2020 21/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-09-2020 (AJT/JGL/25/2020) 17/09/2020 Mostrar
Decret 1183/2020 - Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es convocatòria de promoció interna 5 places Administratiu/va 17/09/2020 Mostrar
Proposta de resolució definitiva per la qual es renova l’autorització ambiental BA20060095 de l’empresa SAT Banús 1330 per a l’explotació ramadera porcina Granja Sanco, al terme municipal de Caldes de Montbui (exp. B1RA180778). 17/09/2020 Mostrar
Decret 1180/2020 - Llista provisiona d'admesos/es i exclosos/es procés selectiu borsa professors/es de música 16/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 17 09 20. AJT/CIP/7/2020 14/09/2020 Mostrar
Decret 1167/2020 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es borsa de treball Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica. Exp. 2708/2020 14/09/2020 Mostrar
Decret 1166/2020 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es borsa de treball Treballador/a social Exp. 1391/2020 14/09/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva de les modificacions del Reglament del Servei Municipal d'Aparcaments, que inclou el text íntegre - Exp. 2739/2016 14/09/2020 Mostrar
Edicte relatiu a l'aprovació de l'increment retributiu al personal funcionari, laboral i càrrecs electes corresponent a l'any 2020, exp. 3662/2020 10/09/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte "Campanya Asfaltat 2020" - Exp. 8879/2019 09/09/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial Pla especial d’equipament per implantació de l’edifici a la zona d'equipament i compliment dels paràmetres del planejament per al nou emplaçament del local a l'avinguda Can Valls, a la zona d'equipaments davant carrers Palau i Pardals de Can Valls - Exp. 4831/2020 09/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2020. AJT/JGL/24/2020 09/09/2020 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu d'una plaça aux. administratiu/va i constitució d'una borsa de treball, exp. 5339/2019 04/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/23/2020. Junta de govern Local 8/09/2020 03/09/2020 Mostrar
Edicte esmena acord de Ple, Bases, Annex 1 i Annex 2 subv municipals Covid-19 - Exp. 3349/2020 02/09/2020 Mostrar
Anunci publicació padró mercat 2n i 3r trimestre 2020 - Exp. 4084/2020 01/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 1-09-2020 (AJT/JGL/22/2020) 06/08/2020 Mostrar
Decret 1096/2020 relatiu a les bases i convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'agent Policia Local. 03/08/2020 Mostrar
Decret 1098/2020 relatiu a l'acprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de Mestres d'Educació infantil 03/08/2020 Mostrar
Decret 1099/2020 relatiu a l'aprovació de les bases i convocatòria del procés selectiu d'una borsa de Tècnics/es Auxiliars d'Educació Infantil 03/08/2020 Mostrar
Acta resutats prova de temari i data d'entrevista del procés selectiu d'un/a Auxiliar Administratiu/va - Exp 5339/2019 31/07/2020 Mostrar
decret 1092/2020 relatiu a llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu Borsa Treballador/a Social Exp 1391/2020 30/07/2020 Mostrar
Decret 1087/2020 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica 30/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2959/2020 - Modificació de crèdits núm. 24/2020, mitjançant suplements de crèdits 30/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitva - Exp. 1492/2020 - Modificació de crèdits núm. 12/2020, mitjançant transferència de crèdits 30/07/2020 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu cap de colla d'obres - Exp.3349/2019 29/07/2020 Mostrar
Acta resultats finals proces selectiu Professor/a d'Adults - Exp 732/2020 27/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 955/2020 - Modificació de crèdits núm. 6/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 27/07/2020 Mostrar
Acta resultats prova de català i data següents proves procés selectiu Auxiliar Administratiu/va - Exp 5339/2019 27/07/2020 Mostrar
Exp. 3480/2020 - PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020 27/07/2020 Mostrar
Acta rersultat prova practica i convocatoria entrevistes proces selectiu 3 professors adults.pdf 24/07/2020 Mostrar
Actes de constitució del tribunal, resultats de la prova de català i data de la següent prova d'un cap de colla d'obres Exp. 3349/2019 24/07/2020 Mostrar
Acta del tribunal de les proves de temari general i especific i convocatoria prova pràctica procés selectiu Professors/a d'adults Exp 732/2020 24/07/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Auxiliar Administratiu/va Exp. 5339/2019 24/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 28-07-2020 (AJT/JGL/21/2020) 23/07/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal i convocatoria proves procés selectiu Professor/a adults Exp 732/2020 23/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2384/2020 - Modificació de crèdits núm. 16/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 22/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2415/2020 - Modificació de crèdits núm. 17/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 22/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació defiinitiva - Exp. 2421/2020 - Modificació de crèdits núm. 19/2020, mitjançant suplements de crèdits 22/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2417/2020 - Modificació de crèdits núm. 18/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 22/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2423/2020 - Modificació de crèdits núm. 20/2020, mitjançant crèdits extraordianaris 22/07/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2493/2020 - Modificació de crèdits núm. 21/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 22/07/2020 Mostrar
Decret 1032/2020 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu cap de colla brigades exp. 3349/2019 21/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 23 de juliol de 2020. AJT/PLE/6/2020 20/07/2020 Mostrar
Decret 1011/2020 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu Auxiliar Administratiu/va 20/07/2020 Mostrar
Decret 1010/2020 - Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu de professor/a d'adults 20/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la JGL del 21-07-2020 (AJT/JGL/20/2020) 16/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local per divendres 17-07-2020 (AJT/JGL/19/2020) 16/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 16 07 20. AJT/CIP/6/2020 13/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 14-07-2020 (AJT/JGL/18/2020) 09/07/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1378/2020 - Procés selectiu Borsa professors de música 08/07/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Caporal de la Policia Local - Exp 8564/2018 07/07/2020 Mostrar
Acta tribunal proves físiques procés selectiu d'una Agent de la Policia Local - Exp. 10830/2019 06/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al 7-07-2020 (AJT/JGL/17/2020) 02/07/2020 Mostrar
Decret 920/2020 - Llista admesos i exclosos procés selectiu - cap de colla d'obres 02/07/2020 Mostrar
Decret 906/2020 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés selectiu auxiliar administratiu/va de Serveis Personals Exp. 5339/2019 30/06/2020 Mostrar
Acta resultats proves teòrica i pràctica procés selectiu Agent de la Policia Local- Exp.10830/2019 30/06/2020 Mostrar
Decret 904/2020 - Convocatòria de promoció interna de diferents places aprovades en l’Oferta d’Ocupació Pública de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 30/06/2020 Mostrar
Decret 901/2020 - Llista provsional admesos/es i exclosos/es procés selectiu Professor/a d'adults 30/06/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu Borsa Treballador/a Social 29/06/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria + esmena bases - Exp. 1363/2020 - Procés selectiu borsa de treball d'Educador/a Social 29/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30-06-2020 (AJT/JGL/16/2020) 25/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple 25/06/2020. AJT/PLE/5/2020 19/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió orrdinària de Junta de Govern Local de data 23-06-2020 (AJT/JGL/15/2020) 18/06/2020 Mostrar
EDICTE del Decret 774/2020. relatiu a l' Exp. 5224/2019 - de CARTIPÀS MUNICIPAL corresponent al MANDAT 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 15/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 17/06/2020. AJT/CIP/5/2020 12/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/14/2020 11/06/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària, i telemàtica, de la Junta de Govern Local per divendres 12-6-2020 (AJT/JGL/13/2020) 09/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària, telemàtica, de la Junta de Govern Local de data 9-06-2020 ( AJT/JGL/12/2020) 04/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 28 05 20. AJT/PLE/4/2020 25/05/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 3349/2019 - Procés selectiu - jubilació parcial amb un contracte de relleu d'un cap de colla d'obres 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 732/2020 - Procés selectiu 3 places de professor/a d'adults i constitució de borsa de treball 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 5339/2019 - Procés selectiu - contracte de relleu jubilació Auxiliar Administratiu/va 09/03/2020 Mostrar
Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 13/01/2020
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Anunci BOPB aprovació definitiva amb textos refosos de les OF modificades.pdf 31/12/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a 2020 24/12/2019 Mostrar
Publicació BOPB calendari fiscal.pdf 10/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 10008/2019 - Calendari fiscal de 2020 11/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Notificació de la resolució de la Direcció Territorial, Secció Familia i Adopcions amb data 29-6-2020 en relació a l'expedient AI46/33/2017 d'Antonio Falque Estevez i Maria Teresa Bellido Diaz. 25/09/2020 Mostrar
AEAT - Anunci de cobrament IAE.pdf 16/06/2020 Mostrar

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019