Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Anunci Padró Taxa CIE juny 2019 - Exp. 5862/2019 26/06/2019 Mostrar
Decret 886/2019 relatiu a la creació d'un registre de funcionaris habilitats per a la identificació i acreditació de la voluntat dels ciutadans i les ciutadanes 20/06/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5224/2019 - Expedient del DECRET de CARTIPÀS MUNICIPAL corresponent al MANDAT 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 20/06/2019 Mostrar
Decret número 893/2019 relatiu a la modificació de la designació dels membres del tribunal del procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'àrea d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 20/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la reunió informativa prèvia al Ple de Cartipàs. 25 06 19. AJT/CIP/7/2019 19/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de Constitució. 15 06 19. AJT/PLE/9/2019 12/06/2019 Mostrar
Anunci de licitació de les obres del projecte executiu museogràfic del Museu Thermalia - Exp. 5697/2019 12/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 12/06/2019 AJT/CIP/6/2019 06/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 12 de juny de 2019. AJT/PLE/8/2019 06/06/2019 Mostrar
CONVOCATÒRIA AJUTS ECONÒMICS PER L'ASSISTÈNCIA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS I L'ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR CURS 2019-2020, EXPEDIENT3858/2019 05/06/2019 Mostrar
Decret 802/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data d'inici procés selectiu cap d'àrea d'Alcaldia i Comunicació 05/06/2019 Mostrar
APROVACIÓ EDICTE PROVISIONAL - Exp. 5517/2019 - Modificació de crèdits núm. 11/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 04/06/2019 Mostrar
APROVACIÓ EDICTE PROVISIONAL - Exp. 5502/2019 - Modificació de crèdits núm. 10/2019, mitjançant suplements de crèdits 04/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al 7-06-2019 (AJT/JGL/22/2019) 04/06/2019 Mostrar
Decret 786/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un tècnic mitjà, cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 03/06/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 2015/2019 - Modificació de crèdits núm. 2/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 30/05/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 1912/2019 - Modificació de crèdits núm. 1/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 30/05/2019 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte museogràfic del Museu Thermalia - Exp. 6620/2018 30/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
7948 2018 Acta resultat final procés selectiu oficial serveis generals brigades municipals 27/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple en funcions de 30 de maig de 2019. AJT/PLE/7/2019 27/05/2019 Mostrar
Decret 698/2019 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d'un lloc de treball de tècnic/a de Comunicació 23/05/2019 Mostrar
ANUNCI PUBLIC ACIO ATORGAMENT SUBVENCIONS PER LA COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT. BASES I CONVOCATORIA 2019 22/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 24-05-2019 (AJT/JGL/20/2019) 21/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 23/05/2019. AJT/CIP/5/2019 21/05/2019 Mostrar
ANUNCI- AJUTS JOVES PER PARTICIPAR EN ACTIVITATS DE COOPERACIÓ. CONVOCATORIA 2019 21/05/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 586/2015 - Autorització de compulses de documents. Actualització. 16/05/2019 Mostrar
Concessió i denegació dels ajuts per l'assistència a les colònies escolars i als crèdits de síntesi durant el curs 2018-2019. Expedient 3668/2019 15/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 17-05-2019 (AJT/JGL/19/2019) 15/05/2019 Mostrar
Conformitat a la convocatòria i a les Bases reguladores per l’accés als ajuts econòmics de menjador escolar atorgades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental durant el curs 2019-2020. Expedient 3884/2019 10/05/2019 Mostrar
Convocatòria per l'accés als ajuts econòmics per l'assistència a l'Escola-Taller d'Art Manolo Hugué i a l'Escola de Música Joan Valls durant el curs 2019-2020. Expedient 2859/2019 10/05/2019 Mostrar
Exp. 2963/2019 - Modificació Ordenança Fiscal núm. 10 d'Ocupació de via pública 09/05/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local per al divendres 10-05-2019 (AJT/JGL/18/2019) 07/05/2019 Mostrar
Decret 623/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'un oficial de brigada de SSGG i d'un oficial de la brigada de PJ i ZV, expedient 7948/2018 07/05/2019 Mostrar
Decret 593/2019 d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de Caporal, per concurs oposició, expedient 8564/2018 06/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
AJUTS ECONÒMICS PER MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES I COLÒNIES I CRÈDIT DE SÍNTESI CURS 2019 2020. EXPEDIENT 3397/2019. 29/04/2019 Mostrar
AJUTS ECÒNOMICS PER L'ASSISTÈNCIA AL CASAL D'ESTIU I CLUB JOVE MUNICIPAL 2019. EXPEDIENT 3395/2019. 29/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del divendres 3-05-2019 (AJT/JGL/17/2019) 29/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de divendres 26-04-2019 (AJT/JGL/16/2019) 23/04/2019 Mostrar
Decret 521/2019 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'àrea d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018. 17/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Decret 514/2019 relatiu a l'aprovació bases reguladores i convocatòria d'un cap del Servei de Brigades, mitjançant promoció interna, expedient 7088/2018 16/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 15/04/2019. AJT/CIP/4/2019 10/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local pel dia 12-04-2019 (AJT/JGL/15/2019) 09/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 5-04-2019 (AJT/JGL/14/2019) 02/04/2019 Mostrar
Decret esmena bases procés selectiu oficial brigada serveis generals i oficial brigada parcs, jardins i zones verdes, expedient 7948/2018 01/04/2019
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/4/2019 28/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local del 29-03-2019 (AJT/JGL/13/2019) 26/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 28/03/2019. AJT/PLE/3/2019 25/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 22-03-2019 (AJT/JGL/12/2019) 19/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 21/03/2019. AJT/CIP/3/2019 18/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 15-03-2019 (AJT/JGL/11/2019) 12/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8-03-2019 (AJT/JGL/10/2019) 05/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local 1-03-2019 (AJT/JGL/9/2019) 26/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de l'Ajuntament. 28 02 19. AJT/PLE/2/2019 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 22-02-2019 (AJT/JGL/8/2019) 19/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 20-02-2019. AJT/CIP/2/2019 15/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, exp. 4452/2018 30/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7903/2018 - Calendari fiscal de 2019 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Creació de document - Exp. 7249/2018 - Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2019 31/10/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar


Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat


Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019