Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió de Comissió Especial de Comptes AJT/CEC/1/2021 23/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/30/2021 (JGL 27-07-2021) 22/07/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5053/2021 - ACTIVITATS GENT GRAN PADRO 2N TRIMESTRE 2021 22/07/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5035/2021 - Aprovació Padró teleassitencia 2n trimestre 2021 22/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 22 07 21. AJT/PLE/8/2021 19/07/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 631/2021 - Procediment de selecció Tècnic d'Administració General - Àrea Econòmica 19/07/2021 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia LocalConvocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 16/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20-07-2021 (AJT/JGL/29/2021) 15/07/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de concreció d'ús i paràmetres urbanístics d'un equipament comunitari amb destinació d'habitatge i allotjament dotacional (E11) - Centre Les Hortes, al carrer Raval Canyelles, 4 - 6, de Caldes de Montbui - Exp. 2815/2021 15/07/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte constructiu per a la renovació de la galeria de connexió de clavegueram municipal amb el POU CM_052A de la xarxa en alta T.M. Caldes de Montbui - Exp. 2234/2021 13/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 15 07 21 AJT/CIP/7/2021 12/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13-07-2021 (AJT/JGL/28/2021) 08/07/2021 Mostrar
Aprovació inicial del projecte del local social del barri de Can Valls de Caldes de Montbui, al nou emplaçament del local a l'avinguda Can Valls, a la zona d'equipaments, davant els carrers Palau i Pardals - Exp. 2150/2020 07/07/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 1974/2021 - Exposició pública quotes IAE any 2021 05/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-07-2021 ( AJT/JGL/27/2021) 01/07/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 4153/2021 - Modificació de crèdits núm. 24/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 01/07/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 4151/2021 - Modificació de crèdits núm. 23/2021, mitjançant transferència de crèdits 30/06/2021 Mostrar
Termini presentacio sol·licituds BOP.pdf 30/06/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva projecte reparcel·lació sector Can Camp (B-5) - Exp. 2409/2019 - Projecte de reparcel·lació del sector Can Camp B-5 de Caldes de Montbui 29/06/2021 Mostrar
Aprovar la correcció de les errades materials detectades en el document que conforma el Pla especial d’ordenació volumètrica clau A6 per un àmbit d’actuació que inclou clau A3, a les parcel·les situades a l’avinguda Pi i Margall, 10-12, expedient 9370/2019.- 28/06/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del Reglament del Servei municipal d'aparcament - Exp. 2739/2016 23/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29-06-2021 (AJT/JGL/26/2021) 23/06/2021 Mostrar
Anunci cobrament IAE - quotes nacionals i provincials.pdf 18/06/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial de la modificació del Pla de millora urbana de les parcel·les 37A i 37B del polígon industrial La Borda - Exp. 270/2021 15/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 17 06 21. AJT/PLE/7/2021 14/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15-06-2021 (AJT/JGL/24/2021) 10/06/2021 Mostrar
Bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 2021 10/06/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 2010/2021 - Modificació de crèdits núm. 10/2021, mitjançant suplements de crèdits 09/06/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 1988/2021 - Modificació de crèdits núm. 9/2021, mitjançant suplements de crèdits 09/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 10 06 21 AJT/CIP/6/2021 07/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 8-06-2021 (AJT/JGL/23/2021) 03/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 1-06-2021 (AJT/JGL/22/2021) 27/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 27/05/2021. AJT/PLE/6/2021 21/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25-05-2021 (AJT/JGL/21/2021) 19/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 19 05 2021. AJT/CIP/5/2021 14/05/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 18-05-2021 (AJT/JGL/20/2021) 13/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-05-2021 (AJT/JGL/19/2021) 06/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20-04-2021 (AJT/JGL/15/2021) 30/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 20-04-2021 (AJT/JGL/15/2021) 30/04/2021 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu borsa de treball Professor/a d'Art - exp 630/2021 30/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL de data 4-05-2021 (AJT/CJP/1/2021) 29/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL de data 4-05-2021 (AJT/CJP/1/2021) 29/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 4-05-2021 (AJT/JGL/18/2021) 29/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per al divendres 30-04-2021 (AJT/JGL/17/2021) 27/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per al divendres 30-04-2021 (AJT/JGL/17/2021) 27/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 29/04/2021. AJT/PLE/5/2021 26/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 27-04-2021 (AJT/JGL/16/2021) 22/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 d'abril de 2021. AJT/CIP/4/2021 19/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13-04-2021 ( AJT/JGL/14/2021) 08/04/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-04-2021 (AJT/JGL/13/2021) 30/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 30-03-2021 ( AJT/JGL/12/2021) 25/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 de març de 2021. AJT/PLE/4/2021 22/03/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 2-03-2021 (AJT/JGL/8/2021) 25/02/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 22/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-02-2021 ( AJT/JGL/7/2021) 18/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 16-02-2021 (AJT/JGL/6/2021) 11/02/2021 Mostrar
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre IES Gallecs i l'Ajuntament a favor alumna AMM 08/02/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9-0-2021 (AJT/JGL/5/2021) 04/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva. Exp. 5092/2020 - Modificació ordenances fiscals per a l'any 2021 20/12/2020 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6398/2020 - Calendari fiscal de 2021 27/11/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Llista de candidats a jurat 27/01/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Edicte de domini per excés de cabuda de la finca número11878. 23/07/2021 Mostrar

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019