Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria PLE - Exp. 2410/2018 - 4/2018. PLE AJUNTAMENT 26 04 2018 23/04/2018 Mostrar
Convocatòria Ple GMSSA - Exp. 2442/2018 - 3/2018. PLE GMSSA 26 04 18 23/04/2018 Mostrar
Decret 211/2018 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos, composició del tribunal i dates del procés selectiu d'una borsa de treball de Tècnic/a de serveis municipals i medi ambient 23/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial de parcs, jardins i zones verdes 20/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial de serveis generals i cementiri 20/04/2018 Mostrar
Modificació acta de resultats tribunal procés selectiu borsa de treball Oficial d'obres 20/04/2018 Mostrar
Anunci Padró taxa CIE Caldes Emprèn (04) abril - Exp. 1965/2018 18/04/2018 Mostrar
Nomenament interí com administrativa del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn, en.substitució d'una empleada en situació d'incapacitat temporal i fins a la seva reincorporació efectiva al lloc de treball. 16/04/2018
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Anunci. Modificació de l'Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública - Exp. 6580/2017. 12/04/2018 Mostrar
Edicte relatiu al nomenament interí per urgència de la senyora Verònica Arteaga Pérez , tècnica d'ocupació, en substitució d'una empleada en situació d'excedència voluntària per cura de fill menor, fins a la seva reincorporació al lloc de treball. 09/04/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la contractació d'un oficial de la brigada d'obres Sr. Juan Antonio Gómez Rojas subjecta al Pla SOC Projecte Treball als Barris expedient BTB-034/17 09/04/2018 Mostrar
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL. Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 2739/2016 - CREACIÓ SERVEI APARCAMENTS MUNICIPALS / REGLAMENT SERVEI MUNICIPAL APARCAMENTS 09/04/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6156/2017 - PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2018 06/04/2018 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball Oficial de parcs, jardins i zones verdes 26/03/2018 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball Oficial de serveis generals i cementiri 26/03/2018 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball Oficial d'obres 26/03/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Oficial de parcs, equips i zones verdes 23/03/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal borsa de treball Oficial de serveis generals i cementiri 23/03/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal borsa de treball oficial d'obres 23/03/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 720/2018 - Convocatòria per urgència de la borsa de treball de Tècnic de Medi Ambient per si calen substitucions del titular de la plaça 20/03/2018 Mostrar
Convocatòria Ple 22 03 2018 - Exp. 1518/2018 20/03/2018 Mostrar
Convocatòria Comissió Informativa de GMSSA 22 03 18 - Exp. 1715/2018 19/03/2018 Mostrar
Anunci - Exp. 1313/2018 - Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal 1r trimestre de 2018 19/03/2018 Mostrar
Anunci - Exp. 1307/2018 - Padró taxa (3) març de 2018 del Centre d'Iniciatives Empresarials 19/03/2018 Mostrar
Acta resultats tribunal Borsa de treball Cap equip parcs jardins i zones verdes.pdf 16/03/2018 Mostrar
Acta de Constitució Tribunal Borsa de treball Cap equip parcs jardins i zones verdes 16/03/2018 Mostrar
Acta de resultats Borsa de treball de Mestre/a d'educació infantil 15/03/2018 Mostrar
Convocatòria Comissió Informativa 15 03 2018 - Exp. 1518/2018 - 3/2018. Ple Ajuntament 22 03 18 12/03/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal Borsa de treball Mestre/a d'educació infantil 12/03/2018 Mostrar
Anunci d'aprovació inicial del projecte de l'ampliació de les voreres dels carrers Sant Fèlix, Lleida, Dr. Xalabarder i Rector Alemany (verdió febrer 2018) - Exp. 931/2018 09/03/2018 Mostrar
Borsa de Treball decret esmenes llistes admesos/exclosos Oficis, T. Empresa, Professors Música, Professors Art, Educ. Social, Treball. Social, Mestre Educ. Infantil, T.Aux. Educ.Infantil, T. Mitjà, Profe adults, T. Educació, Aux. T. Sò, Cap Comunicació i Director ràdio. 07/03/2018 Mostrar
Acta tribunal - Resolució al·legacions Borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana de treball i formació ocupacional 07/03/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6217/2017 - Imposició i modificació Ordenances fiscals per a l'any 2018 06/03/2018 Mostrar
Exp. 1708/2017 - Contractació del subministrament de la infraestructura de sistemes per a la tecnologia de la informació i les comunicacions de l'ajuntament de Caldes de Montbui. 06/03/2018 Mostrar
NOMENAMENT INTERÍ SRA. VERÒNICA PICO EN SUBSTITUCIÓ DEL CONSERGE DE LA CASA CONSISTORIAL FINS A LA SEVA REINCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL. 05/03/2018 Mostrar
Acta revisió reclamacions procés selectiu borsa de treball Administratiu/va 02/03/2018 Mostrar
Convocatòria Ple GMSSA 22 02 18 - Exp. 221/2018 - 1/2018. 19/02/2018 Mostrar
Convocatòria Ple Ajuntament 22 02 18 - Exp. 827/2018 2/2018. 19/02/2018 Mostrar
Llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es, composició del Tribunal i data, hora i lloc de l’inici de les proves selectives relatives a una borsa de treball de les places i llocs de declarats com a serveis essencials i prioritaris EXP.1341/2017. 19/02/2018 Mostrar
Acta de resultats de la segona prova (temari específic) de la fase d'oposició del procés selectiu d'un tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Acta de resultats de la primera prova (temari general) de la fase d'oposició del procés selectiu Tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal d'un tècnic de mobilitat i espais públics 12/02/2018 Mostrar
Esmena de la llista d’aspirants admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’un tècnic de mobilitat i espais públics. 08/02/2018 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball Tècnic mitjà de treball i formació ocupacional 07/02/2018 Mostrar
Acta final resultats borsa de treball Administratiu/va 02/02/2018 Mostrar
DECRET 000631/2017 Esmena llista admesos/es i exclosos/es i dates prova català de les borses de treball de tècnic/a mitjà/ana de cultura i de treball/formació ocupacional, administratiu/va, aux.administratiu/va, conserge i bidell. 30/11/2017 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions LocalsGeneralitat de CatalunyaAdministració General de l'EstatRegistres i notarisBans MunicipalsAjuts atorgats