Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una borsa d'Administratiu/va - Exp. 6535/2020 22/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Anunci informació pública - Exp. 431/2021 - Alterar jurídicament els béns inventariats en l'actuatitat com a domini públic a patrimonials: Can Rius; Sala Polivalent; avinguda Josep Fontcuberta cantonada amb els carrers Granollers i Manolo Hugué; i passeig de Circumval·lació de Can Valls, número 80-98 21/01/2021 Mostrar
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de Comunicació i Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació Exp 5957/2020 21/01/2021 Mostrar
Edicte sobre l' Exp. 314/2021 - PADRO ACTIVITATS GENT GRAN- 4T TRIMESTRE 2020 20/01/2021 Mostrar
Edicte sobre l' Exp. 314/2021 - PADRO ACTIVITATS GENT GRAN- 4T TRIMESTRE 2020 20/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple Extraordinària i Urgent de 20 01 2021. AJT/PLE/1/2021 19/01/2021 Mostrar
Exp. 166/2021 - PADRÓ TELEASSITÈNCIA 4T TRIMESTRE 2020 19/01/2021 Mostrar
Acta final resultats procés selectiu borsa Tècnic/a Mitjà/ana de Promoció Econòmica - Exp 5945/2020 15/01/2021 Mostrar
Decret 48/20201 - Llista provisiona admesos/es i exclosos/es procés selectiu constitució borsa de treball Auxiliar Administratiu/va. Exp 7276/2020 15/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local de data 19-01-2021 (AJT/JGL/2/2021) 14/01/2021 Mostrar
Acta resultats prova teòrica i pràctica, i convocatòria entrevistes procés selectiu borsa Tècnic/a Mitjà/ana Promoció Econòmica - Exp 5945/2020 13/01/2021 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa Tècnic/a Mitjà/ana Promoció Econòmica - Exp 5945/2020 13/01/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte de la plaça Catalunya - Exp. 87/2020 13/01/2021 Mostrar
Anunci sobre la llicència sol·licitada pel Centre Demòcràtic i Progressista - Exp. 597/2012 13/01/2021 Mostrar
Anunci aprovació inicial Modificació puntual del POUM referent al sistema d'equipaments comunitaris (modificació número 26) - Exp. 7363/2020 12/01/2021 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6204/2020 - PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2021 11/01/2021 Mostrar
Decret 19/2021 - Llista definitiva admesos/es i exclosos procés selectiu borsa Tècnic/a Mitjà Promoció Econòmica - Exp 5945/2020 11/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 12-01-2021 (AJT/JGL/1/2021) 07/01/2021 Mostrar
Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés selectiu constitució borsa d'Administratiu/va - Exp. 6535/2020 04/01/2021 Mostrar
Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de Comunicació i Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació - Exp 5957/25020 04/01/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte per a la renovació del paviment esportiu de gespa artificial del camp de futbol municipal - Exp. 7550/2020 29/12/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de les obres d’obertura del parc de Can Rius i implantació d'usos provisionals a la finca municipal adjacent - Exp. 7254/2020 29/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació de la compensació extraordinària COVID-19 a l’Entitat Club Natació Caldes. Expedient 7358/2020. 23/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Ple de 29 12 20. AJT/PLE/12/2020 23/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6393/2020 - Modificació de crèdits núm. 44/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitva - Exp. 6351/2020 - Modificació de crèdits núm. 40/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6118/2020 - Modificació de crèdits núm. 36/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitva - Exp. 6394/2020 - Modificació de crèdits núm. 45/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 5342/2020 - Modificació de crèdits núm. 32/2020, mitjançant transferència de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6413/2020 - Modificació de crèdits núm. 46/2020, mitjançant transferència de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6349/2020 - Modificació de crèdits núm. 39/2020, mitjançant transferència de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 3774/2020 - Modificació de crèdits núm. 28/2020, mitjançant transferència de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6353/2020 - Modificació de crèdits núm. 42/2020, mitjançant suplements de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 6352/2020 - Modificació de crèdits núm. 41/2020, mitjançant suplements de crèdits 21/12/2020 Mostrar
Decret 1821/2020 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es borsa de treball tècnic mig de promoció econòmica Exp. 5945/2020 21/12/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva. Exp. 5092/2020 - Modificació ordenances fiscals per a l'any 2021 20/12/2020 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-12-2020 (AJT/JGL/37/2020) 17/12/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial Projecte de Millora dels carrers i camins rurals dels nuclis de Sant Sebastià de Montmajor: Serrat de baix, Serrat del mig i Serrat de dalt, expedient 7500/2020 17/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa Ext. de 18 12 20. AJT/CIP/12/2020 15/12/2020 Mostrar
Informació pública en relació a l'activitat del Centre Democràtic i Progressista 15/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE de 17 12 20. AJT/PLE/11/2020 14/12/2020 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu borsa de treball agent de la Policia Local - Exp 4503/2020 14/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al dimarts 15-12-2020 (AJT/JGL/36/2020) 10/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 10 12 20. AJT/CIP/11/2020 04/12/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al 10-12-2020 (AJT/JGL/35/2020) 04/12/2020 Mostrar
Acta resultats prova psicotècnica procés selectiu borsa Agent Policia Local - Exp 4503/2020 04/12/2020 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6398/2020 - Calendari fiscal de 2021 27/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local de data 1-12-2020 (AJT/JGL/34/2020) 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu borsa de Tècnic/a Auxiliar d'Educació Infantil - Exp. 1383/2020 24/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 26 de novembre de 2020. AJT/PLE/10/2020 23/11/2020 Mostrar
Decret 1639/2020 - procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de Comunicació i Cap d'Àrea d'Alcaldia i Comunicació. Exp 5957/2020 23/11/2020 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu borsa Educador/a Social - Exp. 1363/2020 23/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local de data 24-11-2020 (AJT/JGL/33/2020) 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 19/11/2020. AJT/CIP/10/2020 16/11/2020 Mostrar
Acta de resultats proves físiques procés selectiu borsa Agent Policia Local - Exp 5403/2020 16/11/2020 Mostrar
Acta resultats prova pràctica i covnocatòria entrevistes procés selectiu borsa de treball d'Educador/a Social - Exp. 1363/2020 13/11/2020 Mostrar
Acta resultats prova de català i convocatòria entrevistes procés selectiu Tècnic Auxiliar Educació Infantil Exp. 1383/2020 12/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local de 17-11-2020 (AJT/JGL/32/2020) 12/11/2020 Mostrar
Exp. 5945/2020 - Edictes bases i convocatòria procés selectiu borsa de treball de tècnic mig de promoció econòmica Exp.5945/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Acta resultats prova coneixements culturals i coneixements teòrics procés selectiu borsa agent policia local - Exp 4503/2020 11/11/2020 Mostrar
Acta resultats temari general i temari específic borsa de treballa Eucador/a social - Exp 1363/2020 11/11/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa Educador/a Social. Exp 1363/2020 11/11/2020 Mostrar
Acta resultats prova de català i convocatòria següents proves procés selectiu agent policia local - Exp- 4503/2020 09/11/2020 Mostrar
Acta de constitució del tribunal procés selectiu borsa d'agent de la policia local - Exp. 4503/2020 09/11/2020 Mostrar
Enregistrament de l'última Acta, Resultat final del Procés Selectiu de Caproals (AJT/PSE/8/2020) 09/11/2020
Acta resultats prova teòrica i prova pràctica procés selectiu borsa Tècnic Auxiliar Educació Infantil - Exp. 1383/2020 06/11/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa Tècnic Auxiliar Educació Infantil - Exp. 1383/2020 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Acta final resultats convocatòria, per promoció interna, de cinc places d'Administratiu/va - Exp 2740/2019 06/11/2020 Mostrar
Acta fina procés selectiu borsa mestre/a educació infantil - Exp. 1326/2020 06/11/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local del 10-11-2020 (AJT/JGL/31/2020) 05/11/2020 Mostrar
Acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de treball de Professor/a de música de diverses especialitats - Exp. 1378/2020 03/11/2020 Mostrar
Acta resultats cas pràctic procés selectiu borsa de Mestre/a Educació Infantil - Exp. 1326/2020 30/10/2020 Mostrar
Acta resultats prova temari procés selectiu borsa de Mestre/a Educació Infantil - Ex. 1326/2020 30/10/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa mestre/a educació infantil - Exp.1326/2020 30/10/2020 Mostrar
Acta resultats cas pràctic convocatòria, per promoció interna, de cinc places d'Administatiu/va - Exp. 2740/2019 29/10/2020 Mostrar
Acta resultats prova de temari convocatòria, per promoció interna, de cinc places d'Administatiu/va - Exp. 2740/2019 29/10/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal convocatòria, per promoció interna, de cinc places d'Administatiu/va - Exp. 2740/2019 29/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de Junta de Govern Local per dimarts 3-11-2020 (AJT/JGL/30/2020) 29/10/2020 Mostrar
Acta resultats prova de castellà i convocatòria entrevistes procés selectiu Professor/a de música - Exp. 1378/2020 27/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 29 10 20 AJT/PLE/9/2020 26/10/2020 Mostrar
Acta resultats prova de català procés selectiu borsa de treball Professor/a de música - Exp.1378/2020 26/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària telemàtica de la Junta de Govern Local per al dimarts 27-10-2020 ( JT/JGL/29/2020) 22/10/2020 Mostrar
Acta Procés Selectiu de Caporals AJT/PSE/8/2020 21/10/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària i telemàtida de la Junta de Govern Local de data 20-10-2020 (AJT/JGL/28/2020) 15/10/2020 Mostrar
Document d'assistència a la sessió AJT/CEC/1/2020 14/10/2020
Document d'assistència a la sessió AJT/CEC/1/2020 14/10/2020 Mostrar
Document d'assistència a la sessió extraordinària i telemàtica del Ple 19-10-2020 ( AJT/PLE/8/2020) 14/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple Ext.de 19 10 20 AJT/PLE/8/2020 09/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Especial de Comptes AJT/CEC/1/2020 09/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de comissió Informativa ext. de 8/10/2020. AJT/CIP/8/2020 05/10/2020 Mostrar
Acta aprovada relativa al Procés Selectiu de Caporals ( AJT/PSE/8/2020) 05/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/27/2020 01/10/2020
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/27/2020 01/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29-09-2020 (AJT/JGL/26/2020) 24/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 24 09 20. AJT/PLE/7/2020 21/09/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-09-2020 (AJT/JGL/25/2020) 17/09/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Excés de major cabuda de la finca número 692 del carrer Major 8. 25/01/2021 Mostrar
EDICTE_PDF 07/01/2021 Mostrar

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019