Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local pel 15-10-2019 (AJT/JGL/36/2019) 09/10/2019 Mostrar
Acta constitució del tribunal procés selectiu d'un tècnic/a mitjà/ana, per promoció interna, per adscriure a un lloc de treball de Cap del servei de brigades 09/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Acta del tribunal del procés selectiu d'un tècnic/a mitjà/ana, per promoció interna, per adscriure a un lloc de treball de Cap del servei de brigades 07/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 9368/2019 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIO PER ORGANITZAR I MUNTAR LES ATRACCIONS AL RECINTE FIRAL 2019 04/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 9368/2019 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIO PER ORGANITZAR I MUNTAR LES ATRACCIONS AL RECINTE FIRAL 2019 04/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6736/2019 - Creació i constitució de la JUNTA DE PORTAVEUS (mandat 2019-2023) 04/10/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local de data 8-10-2019 (AJT/JGL/35/2019) 03/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6767/2019 - Establir el règim de Dedicació (exclusiva o parcial) i les seves retribucions a les tasques pròpies del càrrec de membres de la corporació municipal (mandat 2019-2023) 02/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6751/2019 - Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim de retribucions i indemnitzacions als regidors i a les regidores de la Corporació muinicipal (mandat 2019-2023) 02/10/2019 Mostrar
Acta resultat final procès selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació, exp. 2478/2019 01/10/2019 Mostrar
Acta resultats i convocatòria prova català convocatòria aux. esports PO, exp. 8164/2019 01/10/2019 Mostrar
Acta constitució tribunal procés aux d'esports PO, exp. 8164/2019 01/10/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 5250/2019 - Modificació Ordenança Fiscal núm. 28. Estacionament vehicles en les vies públiques 01/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 8915/2019 - Modificació de crèdits núm. 17/2019, mitjançant transferència de crèdits 01/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 8918/2019 - Modificació de crèdits núm. 18/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 01/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 8919/2019 - Modificació de crèdits núm. 19/2019, mitjançant suplements de crèdits 01/10/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 9168/2019 - Modificació de crèdits núm. 21/19, mitjançant crèdits extraordinaris 01/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 1-10-2019 (AJT/JGL/34/2019) 26/09/2019 Mostrar
Acta resultat procés selectiu auxiliar informàtica del Pla d'Ocupació, expedient 8163/2019 26/09/2019 Mostrar
Acta constitució procés selectiu auxiliar informàtic del Pla d'Ocupació, exp. 8163/2019 26/09/2019 Mostrar
Acta resultat prova escrita fase oposició i valoració situacions i condicions dels aspirants fase concurs de 10 auxiliars administratius Programa Ocupació. 24/09/2019 Mostrar
Decret relatiu a l'esmena i aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu de 10 auxiliars administratius corresponent al «Programa Complementari de Foment a l'Ocupabilitat 2019-2020, de la Diputació de Barcelona, expedient 2478/2019. 24/09/2019 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu de 10 auxiliars administratius/ves del Pla d'Ocupació, expedient 2478/2019 24/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 26/09/2019. AJT/PLE/12/2019 23/09/2019 Mostrar
Anunci padró taxa CIE setembe 19 - Exp. 8658/2019 23/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
AJUTS ECONÒMICS PER MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES, COLÒNIES I CRÈDIT DE SÍNTESI DURANT EL CURS 2019-2020. EXPEDIENT 3397/2019. 19/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 19/09/2019. AJT/CIP/9/2019 16/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del dia 17-09-2019 (AJT/JGL/32/2019) 12/09/2019 Mostrar
Decret 1266/2019 relatiu a la publicació de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de Tècnic/a de Comunicació, exp. 7468/2018 10/09/2019 Mostrar
Decret 1253/2019 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu Cap del servei de Brigades, exp. 7088/2019 06/09/2019 Mostrar
Decret 1259/2019 relatiu a l'aprovació provisionals de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de plans d'Ocupació del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 2020, exp. 2478/2019 06/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de 10/09/2019. AJT/JGL/31/2019 05/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de COMISSIÓ INFORMATIVA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL per Dimarts 3-09-2019 (AJT/CJP/4/2019) 29/08/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del dimarts 3-09-2019 (AJT/JGL/30/2019) 29/08/2019 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 5517/2019 - Modificació de crèdits núm. 11/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 31/07/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5502/2019 - Modificació de crèdits núm. 10/2019, mitjançant suplements de crèdits 31/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30-07-2019 (AJT/JGL/29/2019) 25/07/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 2478/2019 - Procés selectiu de plans d'ocupació del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 2020, de la Diputació de Barcelona 18/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 23-07-2019 (AJT/JGL/28/2019) 18/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 18 07 19. AJT/PLE/11/2019 15/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local 16-07-2019 (AJT/JGL/27/2019) 11/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CJP/3/2019 11/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 11/07/2019. AJT/CIP/8/2019 09/07/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5224/2019 - Expedient del DECRET de CARTIPÀS MUNICIPAL corresponent al MANDAT 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 08/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local 9-07-2019 (AJT/JGL/26/2019) 05/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de Junta de Golvern Local 4-07-2019 (AJT/JGL/25/2019) 02/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària i urgent de la Junta de Govern Local per al 2-07-2019 (AJT/JGL/24/2019) 01/07/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 5224/2019 - Expedient del DECRET de CARTIPÀS MUNICIPAL corresponent al MANDAT 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 20/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la reunió informativa prèvia al Ple de Cartipàs. 25 06 19. AJT/CIP/7/2019 19/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de Constitució. 15 06 19. AJT/PLE/9/2019 12/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 12/06/2019 AJT/CIP/6/2019 06/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 12 de juny de 2019. AJT/PLE/8/2019 06/06/2019 Mostrar
Decret 786/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un tècnic mitjà, cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 03/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 593/2019 d'aprovació de les bases i la convocatòria d'una plaça de Caporal, per concurs oposició, expedient 8564/2018 06/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7903/2018 - Calendari fiscal de 2019 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Creació de document - Exp. 7249/2018 - Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2019 31/10/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar

Administració General de l'Estat

Descripció Data de publicació  
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. ANUNCI DE COBRAMENT DELS REBUTS D'IAE DEL 2019. REBUT EL 5-7-2019 A LES 14:51 H. 02/09/2019

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019