Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Anunci Padró Taxa CIE Caldes Emprèn abril i liquidació març 2019 - Exp. 3344/2019 18/04/2019 Mostrar
Decret 521/2019 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball de cap d'àrea d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018. 17/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Decret 514/2019 relatiu a l'aprovació bases reguladores i convocatòria d'un cap del Servei de Brigades, mitjançant promoció interna, expedient 7088/2018 16/04/2019 Mostrar
Anunci declarant desert el procediment de contractació de les obres dels nous vestidors del pavelló del Bugarai - Exp. 837/2019 - Contractació de les obres, per procediment obert, del projecte executiu dels nous vestidors per al pavelló municipal del Bugarai 15/04/2019 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte executiu dels nous vestidors per al pavelló del Bugarai de Caldes de Montbui - Exp. 3460/2019 - PROJECTE VESTIDORS PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL DEL BUGARAI (VERSIÓ ABRIL 2019) 15/04/2019 Mostrar
Anunci publicació proposta Reglament definitiu CIE - Exp. 9150/2018 12/04/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva i text complet del Reglament del Servei Municipal d'Aparcament - Exp. 2739/2016 12/04/2019 Mostrar
Aprovació definitiva - Proposta JGL, aprovació tarifa de preu públic de paquets turístics 11/04/2019
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 15/04/2019. AJT/CIP/4/2019 10/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local pel dia 12-04-2019 (AJT/JGL/15/2019) 09/04/2019 Mostrar
Anunci de licitació de la concessió del bar situat al parc de Can Rius - Exp. 670/2019 09/04/2019 Mostrar
Aprovar inicialment l'inventari general de béns i drets de la corporació, expedient 2520/2019 03/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 5-04-2019 (AJT/JGL/14/2019) 02/04/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 1912/2019 - Modificació de crèdits núm. 1/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 02/04/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 2015/2019 - Modificació de crèdits núm. 2/2019, mitjançant crèdits extraordinaris 02/04/2019 Mostrar
Decret esmena bases procés selectiu oficial brigada serveis generals i oficial brigada parcs, jardins i zones verdes, expedient 7948/2018 01/04/2019
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/4/2019 28/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local del 29-03-2019 (AJT/JGL/13/2019) 26/03/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 9085/2018 - Modificació Ordenança Fiscal núm. 20 - Taxa per la tinença, captura i manutenció d'animals domèstics 26/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 28/03/2019. AJT/PLE/3/2019 25/03/2019 Mostrar
Anunci Padró Taxa març 2019 del CIE Caldes Emprèn. Exp. 2102/2019 21/03/2019 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 8716/2018 - PROJECTE BASIC I EXECUTIU SANITARIS PARC DE CAN RIUS (LAVABOS) 20/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de 22-03-2019 (AJT/JGL/12/2019) 19/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 21/03/2019. AJT/CIP/3/2019 18/03/2019 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte executiu museogràfic del Museu Thermalia de Caldes de Montbui - Exp. 6620/2018 14/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 15-03-2019 (AJT/JGL/11/2019) 12/03/2019 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de tancament i condicionament d'una pista poliesportiva de l'IES Manolo Hugué - Exp. 680/2019 - Projecte de tancament i condicionament d'una pista poliesportiva de l'IES Manolo Hugué 12/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 8-03-2019 (AJT/JGL/10/2019) 05/03/2019 Mostrar
Decret 7948/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria de dos llocs d'oficial de les brigades municipals de Serveis Generals i Parcs, Jardins i Zones Verdes, pel sistema de concurs. 05/03/2019 Mostrar
Acta final amb la revisió de la puntuació del procés selectiu per la constitució d'una borsa de prof. de música, esp. lleguatge musical, exp. 7076/2018 01/03/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local 1-03-2019 (AJT/JGL/9/2019) 26/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de l'Ajuntament. 28 02 19. AJT/PLE/2/2019 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 22-02-2019 (AJT/JGL/8/2019) 19/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 20-02-2019. AJT/CIP/2/2019 15/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 15-02-2019 (AJT/JGL/7/2019) 12/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per dimecres 13-02-19 (AJT/JGL/6/2019) 08/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local 8-02-2019 (AJT/JGL/5/2019) 05/02/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva Junta de Compensació PA 11 27 Riba Sandvik - Exp. 3811/2017 - Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana PMU del Polígon d'Actuació PA11-27 Teneria Riba-Sandvik de Caldes de Montbui Estatuts i Bases d'Actuació 04/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, exp. 4452/2018 30/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 1-02-2019 (AJT/JGL/4/2019) 29/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 31 01 2019. AJT/PLE/1/2019 28/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 25-01-2019 (AJT/JGL/3/2019) 22/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 24 /01/2019 AJT/CIP/1/2019 21/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local pel dia 18-01-2019 (AJT/JGL/2/2019) 15/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA de JUNTA DE GOVERN LOCAL 14-01-2019 (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del dia 11-01-2019 (AJT/JGL/1/2019) 08/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local per divendres 28-12-2018 (AJT/JGL/50/2018) 27/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió Ple 27 12 18. AJT/PLE/12/2018 20/12/2018 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 21-12-18 (AJT/JGL/49/2018) 18/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Acta final del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí, per a la policia local. AJT/PSE/35/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 17/12/2018. AJT/CIP/13/2018 13/12/2018 Mostrar
Acta resultat prova psicotècnica de personalitat. Administratiu/va de la Policia Local. AJT/PSE/35/2018 13/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7903/2018 - Calendari fiscal de 2019 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Creació de document - Exp. 7249/2018 - Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2019 31/10/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 24/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar


Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

Descripció Data de publicació  
Edicte per inscripció de major cabuda de la finca del carrer Barcelona, 34. 10/04/2019 Mostrar


Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat


Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019