Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1915/2022 - procés selectiu contracte de relleu tècnic/a d'educació de suport 27/05/2022 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 2266/2022 - Borsa de treball arquitecte municipal 27/05/2022 Mostrar
Edicte aprovació Oferta Pública d'Ocupació - procés estabilització de personal temporal 27/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 31-05-2022 (AJT/JGL/21/2022) 26/05/2022 Mostrar
Acta final de resultats - Programa Treball i Formació 2022 - Línies MG52 I PANP 25/05/2022 Mostrar
Acta constitució tribunal - Programa Treball i Formació 2022 - Línies MG52 I PANP 25/05/2022 Mostrar
Proposta de Resolució Construcció d’una fossa de purins a la granja «Els Passants» - Exp. 545/2020 - Permís d'obres en fossa zona Granja Passants Pol 3 Par 143 25/05/2022 Mostrar
Proposta de resolució sobre l'aprovació de la relació de les sol·licituds d’inscripció a la CEL (Comunitat Energètica Local), Modalitat - A 24/05/2022 Mostrar
Proposta de resolució sobre l'aprovació de la relació dels beneficiaris de les subvencions per als propietaris d’instal·lacions d’energia renovable per l’autoconsum sota la modalitat d’excedents amb acollida a compensació 24/05/2022 Mostrar
Proposta de resolució sobre l'aprovació de la relació de les sol·licituds d’inscripció a la CEL (Comunitat Energètica Local), Modalitat - B - Exp. 1601/2022 24/05/2022 Mostrar
Llistat_resolució_denegació_LG_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui_24_05_2022.pdf 24/05/2022 Mostrar
Requeriments_documentació_Lloguer_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui_10_05_2022.pdf 23/05/2022 Mostrar
Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui__17_05_2022.pdf 23/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 26 de maig de 2022. AJT/PLE/5/2022 23/05/2022 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci_Nova convocatòria dels Ajuts econòmics per l'assitència al Casal Municipal d'Estiu i Club Jove de l'any 2022 23/05/2022 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Aprovació de la nova Convocatòria dels Ajuts per l'Escola Bressol del curs 2022-23 23/05/2022 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del «Projecte d’obres per a la re-urbanització dels carrers al voltant del dit «Parc de La Bolera»» de Caldes de Montbui - Exp. 5894/2021 20/05/2022 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 2089/2022 - Promoció interna de les places aprovades en l’Oferta d’Ocupació Pública 2021 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui: (C1, A1, A2 general, A2 especial) 20/05/2022 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del «Projecte d’urbanització del Carrer Moreño i de la nova zona verda entre els carrers Buenos Aires, Santo Domingo, Moreño i Aparici» de Caldes de Montbui- Exp. 1291/2012 20/05/2022 Mostrar
Anunci d'exposició pública del padró de la taxa de maig de 2022 del Centre d'Iniciatives Empresarials 19/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 24-05-2022 (AJT/JGL/20/2022) 19/05/2022 Mostrar
Decret llista provisional admesos/es i exclosos/es borsa de Treball Auxiliar Tècnic/a de So - Exp 1190/2022 18/05/2022 Mostrar
Ampliació terminis presentació documentació borsa de treball Tècnic/a de turisme 17/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 19 de maig de 2022. AJT/CIP/5/2022 16/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per al dijous 19-05-2022 ( AJT/JGL/19/2022) 16/05/2022 Mostrar
Edicte aprovació provisional - Exp. 3051/2022 - Modificació de crèdits núm. 19/2022, mitjançant crèdits extraordinaris 13/05/2022 Mostrar
Edicte aprovació provisional - Exp. 3039/2022 - Modificació de crèdits núm. 18/2022, mitjançant transferència de crèdits 13/05/2022 Mostrar
llistat_resolució_favorable_LG_2022_11_05_2022.pdf 12/05/2022 Mostrar
Resolució_conjunta_favorable_PEEU_PèrduaHabitatge_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui__06_05_2022.pdf 12/05/2022 Mostrar
Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_REN_Continuïtat_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui__03_05_2022.pdf 12/05/2022 Mostrar
Resolució_conjunta_desfavorable_PEEU_PèrduaHabitatge_BDCMON_D_037-2022_Ajuntament_de_Caldes_de_Montbui__03_05_2022-13_11_27.pdf 12/05/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordiniària de la Junta de Govern Local de data 03-05-2022, a les 9.30 hores. 27/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CJP/1/2022 (COMISSIÓ INFORMATIVA de Jgl del 3-05-2022, a les 9.45 hores) 27/04/2022 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu borsa de treball Tècnic/a mitjà/ana de turisme-Exp 332/2022 27/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 28 d'abril de 2022 AJT/PLE/4/2022 25/04/2022 Mostrar
Anunci de la nova Convocatòria dels Ajuts per l'assitència a l'escola municipal de Taller d'art i escola de música del curs 2022-23. Exp. 2630/2022 25/04/2022 Mostrar
Acta resultats prova teòrica i cas pràctic borsa Tècnic/a de turisme - Exp 332/2022 22/04/2022 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa tècnic/a de turisme - Exp 332/2022 22/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/17/2022 (JGL 26-04-2022) 21/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-04-2022 (AJT/JGL/16/2022) 19/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 21 04 22 AJT/CIP/4/2022 12/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12-04-2022 (AJT/JGL/15/2022) 07/04/2022 Mostrar
Acta constitució del tribunal del procés selectiu d'una borsa de tècnic/a mitjà/ana de cultura - Exp 363/2022 07/04/2022 Mostrar
Decret llista definitiva admesos/es i exclosos/es borsa de treball Tècnic/a de turisme - Exp 332/2022 07/04/2022 Mostrar
Anunci informació pública presa en consideració documentació servei construcció escomeses clavegueram - Exp. 907/2020 - Creació del Servei per a la construcció d'escomeses a particulars 04/04/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 5-04-2022 (AJT/JGL/14/2022) 31/03/2022 Mostrar
Decret llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu borsa de treball Tècnic/a de cultura - exp 363/2022 29/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 31 de març de 2022. AJT/PLE/3/2022 28/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/13/2022 (JGL 29-03-2022) 24/03/2022 Mostrar
Decret llista provisional admesos/es i exclosos/es borsa de treball tècnic/a de turisme - Exp 332/2022 22/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió Comissió Informativa 24 03 22. AJT/CIP/3/2022 21/03/2022 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu de les obres de la rehabilitació de la coberta del Centre d'Iniciatives Empresarials de Caldes de Montbui - Exp. 2857/2021 21/03/2022 Mostrar
Decret 469/2022 - Llista de persones aspirants que passen definitivament a formar part de la borsa de treball d'administratiu/va. Exp - 4329/2021 17/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 22-03-2022 ( AJT/JGL/12/2022) 17/03/2022 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1190/2022 - Borsa de treball d'auxiliar tècnic de so 17/03/2022 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 879/2022 - Convocatòria borsa de treball per Professor/a d'adults 17/03/2022 Mostrar
Edicte - Exp. 8528/2021 - Imposició i ordenació Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per l'aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les instal·lacions d'energia renovable situades en equipaments municipals. 11/03/2022 Mostrar
ACTA DEL RESULTAT FINAL del Procés selectiu per cobrir, mitjançant promoció interna, 3 places d'administratiu/va, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, (AJT/PSE/6/2022) 11/03/2022 Mostrar
ACTA de les PROVES realitzades el 10-03-2022, corresponents al Procés selectiu per cobrir, mitjançant promoció interna, 3 places d'administratiu/va, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui (AJT/PSE/6/2022) 11/03/2022 Mostrar
ACTA DE CONSTITUCIÓ del Procés selectiu per cobrir, mitjançant promoció interna, 3 places d'administratiu/va, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, (AJT/PSE/6/2022) 11/03/2022 Mostrar
Decret Llista provisional admesos i exclosos i inici proves procés selectiu tècnic/a mitjà/ana de cultura - Exp 363/2022 11/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15-03-2022 (AJT/JGL/11/2022) 10/03/2022 Mostrar
Anunci de l'obertura de la convocatòria-per a la inscripció al servei energètic municipal regulat dins de la CEL - Modalitat B - Exp. 8462/2021 04/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 8-03-2022 (AJT/JGL/10/2022) 03/03/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 1-03-2022 ( AJT/JGL/9/2022) 24/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE de 24 de febrer de 2022. AJT/PLE/2/2022 21/02/2022 Mostrar
Edicte/Anunci - Exp. 547/2022 - Actualització del llistat de funcionaris i funcionàries autoritzats per la realització de la signatura de Compulses de documents. 21/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 22-02-2022 (AJT/JGL/8/2022) 17/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió Comissió Informativa 17 02 22, AJT/CIP/2/2022 14/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15-02-2022 (AJT/JGL/7/2022) 10/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 15-02-2022 (AJT/JGL/7/2022) 10/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 8-02-2022 ( AJT/JGL/6/2022) 03/02/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 1-02-2022 ( AJT/JGL/5/2022) 27/01/2022 Mostrar
Acta del Tribunal de la selecció dels resultats finals d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021ACTA FINAL 20220126.pdf 26/01/2022 Mostrar
Acta del Tribunal de la selecció de la revisió dels resultats de la prova teòrica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 26/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple 27 01 22. AJT/PLE/1/2022 24/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 25-01-2022 (AJT/JGL/4/2022 ) 20/01/2022 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova psicotèncica del Tribunal de la selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 17/01/2022 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova psicotèncica del Tribunal de la selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 17/01/2022 Mostrar
Acta del Tribunal dels resultats de la fase de concurs d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021Acta corregida LOPD AJT/PSE/9/2021Acta corregida LOPD AJT/PSE/9/2021 10/01/2022 Mostrar
Acta del Triobuinal dels resultats de les proves físiques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, exp. 2836/2021 10/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-01-2022 ( AJT/JGL/2/2022) 05/01/2022 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 4-01-2022 (AJT/JGL/1/2022 ) 28/12/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva Ordenances fiscals per 2022.pdf 24/12/2021 Mostrar
retirar 24/12/2021
Acta del Tribunal de la selecció dels resultats de la prova pràctica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021Audioacta de la sesión AJT/PSE/9/2021 15/12/2021 Mostrar
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de traball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021Informe tècnic (decret/resolució) amb canvi de tramitador - Exp. 2836/2021 - Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local. Data de les proves físiques: 10/12/2021 a les 10.00 h al Pavelló esportiu de Les Cremades 10/12/2021 Mostrar
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de traball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 10/12/2021
Resultats de la prova pràctica d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 10/12/2021
Acta del Tribunal de la Selecció, de l'assenyalament de la data i hora de la prova pràctica i proves físques d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 03/12/2021 Mostrar
Certificació dels resultats de la prova de coneixements culturals i de la prova dels coneixements teòrics d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 25/11/2021 Mostrar
Anunci - Exp. 7476/2021 - Calendari fiscal de 2022 25/11/2021 Mostrar
Acta del Tribunal dels resultats de la prova de Català i de l'assenyalament de la data de les proves "cultural i teòrica" d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local, expedient 2836/2021 11/11/2021 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal de procés selectiu d'una borsa de treball d'agent de la Policia Local, expedient 2836/2021. 11/11/2021 Mostrar
Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos del procés slectiu d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021 27/10/2021 Mostrar
Llista provisional d'aspirantes admesos/es i exclsos/es, data d'inici del procés selectiu i composició del tribunal de selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021. FI TERMINI D'ESMENES: 21 D'OCTUBRE DE 2021 07/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/34/2021 (JGL 21-09-2021) 16/09/2021 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia LocalConvocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 16/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-07-2021 ( AJT/JGL/27/2021) 01/07/2021 Mostrar
Termini presentacio sol·licituds BOP.pdf 30/06/2021 Mostrar
Bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 2021 10/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 10 06 21 AJT/CIP/6/2021 07/06/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-05-2021 (AJT/JGL/19/2021) 06/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 2-03-2021 (AJT/JGL/8/2021) 25/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-02-2021 ( AJT/JGL/7/2021) 18/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 16-02-2021 (AJT/JGL/6/2021) 11/02/2021 Mostrar
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre IES Gallecs i l'Ajuntament a favor alumna AMM 08/02/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9-0-2021 (AJT/JGL/5/2021) 04/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Llista de candidats a jurat 27/01/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019