|

Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Edicte aprovació bases reguladores i convocatòria procés selectiu Programa Complementari de Foment a l'Occupació de la Diputació de Barcelona 2017-2018 28/07/2017 Mostrar
Anunci de licitació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del Compex Esportiu Les Cremades de Caldes de Montbui 20/07/2017 Mostrar
Anunci relatiu a l'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals. 14/07/2017 Mostrar
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA ADQUISICIO D'HABITATGES 2017 PER BORSA DE LLOGUER SOCIAL 04/08/2017 Mostrar
Aprovació inicial del "Projecte de millora del local social del barri del Farell (Fase I i II)" de Caldes de Montbui 20/07/2017 Mostrar
Articulat de la modificació de l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals. 14/07/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 1876/2017 - APROVACIÓ DE LES BASES MARC PER LA BECA DE RECERCA HISTÒRICA LOCAL 08/08/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 297/2017 - PROGRAMA ADQUISICIO D'HABITATGES 2017 PER BORSA DE LLOGUER SOCIAL 16/08/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 3264/2017 - Modificació de crèdits núm. 15/2017, mitjançant crèdits extraordinaris 08/08/2017 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 969/2017 - COMPTE GENERAL 2016 03/08/2017 Mostrar
Edicte acord JGL aprovació bases reguladores i convocatòria d'una borsa de treball de les places i llocs declarats com a serveis essencials i prioritaris, en le Ple de l'Ajuntament de 22 desembre de 2016 12/07/2017 Mostrar
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits 22/2017 mitjançant crèdits extraordinaris 27/07/2017 Mostrar
Edicte aprovació inicial modificació de crèdits núm. 23/2017, mitjançant suplements de crèdits 28/07/2017 Mostrar
Edicte/Anunci - Exp. 3991/2017 - Modificació continguts i valoració dels llocs de treball següents: ST 006 Tècnic de mobilitat i espais públics ST 008 Tècnic de serveis municipals i medi ambient ST 010 Inspector d'obres i llicències ST 019 Cap d'unitat jurídica administrativa ST 020 Tècnic de serveis municipals i activitats SP 027 Auxiliar de Museus SP 020 Director/a de Museus SP 017 Tècnic/a de Turisme Tècnic/a de comunicació, corresponent al Pla d'Ocupació de la Diputació de Barcelona, 27/07/2017 Mostrar
JUSTIFICANT D'ENVIAMENT D'ANUNCI AL BOP COMPRA VEHICLES ELÈCTRICS 11/08/2017 Mostrar
PADRÓ TAXA JULIOL 2017 DEL CENTRE D'INICIATIVES EMPRESARIALS - CALDES EMPREN 20/07/2017 Mostrar
PADRÓ TAXA MES D'AGOST DE 2017 DEL CENTRE D'INICIATIVES EMPRESARIALS - CALDES EMPREN 26/07/2017 Mostrar


Altres Administracions LocalsGeneralitat de CatalunyaAdministració General de l'EstatRegistres i notarisBans Municipals