Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local del 14-07-2020 (AJT/JGL/18/2020) 09/07/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1378/2020 - Procés selectiu Borsa professors de música 08/07/2020 Mostrar
Acta del tribunal cap oficina habitatge proposant candidat 07/07/2020 Mostrar
Acta tribunal proves físiques procés selectiu d'una Agent de la Policia Local - Exp. 10830/2019 06/07/2020 Mostrar
Subvencions per la cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits. Bases i convocatòria 2020. 02/07/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al 7-07-2020 (AJT/JGL/17/2020) 02/07/2020 Mostrar
Decret 920/2020 - Llista admesos i exclosos procés selectiu - cap de colla d'obres 02/07/2020 Mostrar
Anunci aprovació definitiva modificació Tarifa 16 Serveis banys termals "El Safareig" - Exp. 2792/2016 - SERVEI MUNICIPAL BANYS PUBLICS 'EL SAFAREIG' 02/07/2020 Mostrar
Acta del tribunal cap oficina habitatge resultat segona prova 01/07/2020 Mostrar
Acta del tribunal cap oficina habitatge resultat primera prova 01/07/2020 Mostrar
Acta de constitució del tribunal cap oficina habitatge 01/07/2020 Mostrar
Decret 906/2020 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés selectiu auxiliar administratiu/va de Serveis Personals Exp. 5339/2019 30/06/2020 Mostrar
Acta resultats proves teòrica i pràctica procés selectiu Agent de la Policia Local- Exp.10830/2019 30/06/2020 Mostrar
Decret 904/2020 - Convocatòria de promoció interna de diferents places aprovades en l’Oferta d’Ocupació Pública de l'Ajuntament de Caldes de Montbui 30/06/2020 Mostrar
Decret 901/2020 - Llista provsional admesos/es i exclosos/es procés selectiu Professor/a d'adults 30/06/2020 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 2959/2020 - Modificació de crèdits núm. 24/2020, mitjançant suplements de crèdits 29/06/2020 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 1492/2020 - Modificació de crèdits núm. 12/2020, mitjançant transferència de crèdits 29/06/2020 Mostrar
Convocatòria d'Ajuts econòmics per l'assitència a l'escola municiapal de Taller d'Art i escola de música 2020/2021. 29/06/2020
Edicte bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu Borsa Treballador/a Social 29/06/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria + esmena bases - Exp. 1363/2020 - Procés selectiu borsa de treball d'Educador/a Social 29/06/2020 Mostrar
Anunci - Exp. 1278/2020 - Padró recàlcul Taxa març 2020 del CIE Caldes Emprèn 26/06/2020 Mostrar
Decret 884/2020 - BAses i convocatòria procés selectiu borsa de treball de Tècnic/a Auxiliar d'Informàtica 26/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30-06-2020 (AJT/JGL/16/2020) 25/06/2020 Mostrar
Subvencions Entitats Locals 2020. Convocatòria, Bases Especifiques, 23/06/2020 Mostrar
Acta constitució tribunal i data proves procés selectiu Agent Policia Local - Exp 10830/2019 22/06/2020 Mostrar
Edicte aprovació definitiva - Exp. 276/2020 - Modificació de crèdits núm. 2/2020, mitjançant crèdits extraordinaris 22/06/2020 Mostrar
ACCIO SOCIAL SERVEIS PERSONALS. CONVOCATÒRIA BEQUES ESCOLA BRESSOL CURS 2020/21 19/06/2020
Convocatòria de la sessió de Ple 25/06/2020. AJT/PLE/5/2020 19/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió orrdinària de Junta de Govern Local de data 23-06-2020 (AJT/JGL/15/2020) 18/06/2020 Mostrar
Decret 823/2020 - Inici proves procés selectiu d'un agent de la Policia Local de Caldes de Montbui - Exp 10830/2019 16/06/2020 Mostrar
EDICTE del Decret 774/2020. relatiu a l' Exp. 5224/2019 - de CARTIPÀS MUNICIPAL corresponent al MANDAT 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 15/06/2020 Mostrar
Acta final de resultats del procés selectiu de Tècnic/a Mitjà/ana de Reempresa - Exp 8301/2019/ 15/06/2020 Mostrar
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es i inici proves procés selectiu Cap de l'Oficina d'habitatge - Exp 11178/2019 15/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 17/06/2020. AJT/CIP/5/2020 12/06/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del polígon d'actuació PA-28 "Raval Canyelles - Rector Alemany" - Exp. 7300/2019 - PROJECTE URBANITZACIO PA 28 CARRER RAVAL CANYELLES 14 12/06/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de reparcel·lació voluntària i de propietari únic del Polígon d’actuació PA-28 "Raval Canyelles - Rector Alemany" - Exp. 7302/2019 12/06/2020 Mostrar
Aprovació padró Quotes Activitats Gent Gran - Mesos de gener i febrer de 2020 12/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/14/2020 11/06/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del Pla especial d’assignació d’ús i ordenació volumètrica d’un equipament amb destinació a allotjament dotacional - Exp. 2034/2020 - Pla Especial de concreció d'ús i paràmetres urbanístics de l'equipament amb destinació a habitatge dotacional, situat prop del parc de Romà Martí, entront dels carrers Granollers, Manolo Hugué i avinguda Josep Fontcuberta 11/06/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de reurbanització «Campanya d'asfaltat 2020 de Caldes de Montbui» - Exp. 8879/2019 11/06/2020 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte de reforma i ampliació de l’equipament termal «EL SAFAREIG» fase 1 - Exp. 2988/2018 - Projecte executiu ampliació banys termals El Safareig 11/06/2020 Mostrar
Decret 800/2020 d'esmena de les bases i convocatòria del procés selectiu borsa de treball d'Educador/a Social - Exp 1363/2020 11/06/2020 Mostrar
Decret 676/2020 - Bases i convocatòria procés selectiu d'una borsa de treball d'Educador/a Social - Exp 1363/2020 11/06/2020 Mostrar
Bases i convocatòria pel procés selectiu d'una borsa de treball de Treballador/a Social - Exp. 1391/2020 11/06/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària, i telemàtica, de la Junta de Govern Local per divendres 12-6-2020 (AJT/JGL/13/2020) 09/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària, telemàtica, de la Junta de Govern Local de data 9-06-2020 ( AJT/JGL/12/2020) 04/06/2020 Mostrar
Acta tribunal procés selectiu Tècnic Mitjà de Reempresa - Data proves psicotècniques - Exp. 8301/2019 02/06/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de 28 05 20. AJT/PLE/4/2020 25/05/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/4/2020 18/05/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple extraordinària 30 04 20. AJT/PLE/3/2020 28/04/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 23 04 20. AJT/CIP/3/2020. 23/04/2020 Mostrar
Edicte/Anunci, relatiu al Decret 440/2020, de 23 de març, de modificació atribucions jgl: a), b) i c), en relació amb el Decret de cartipàs municipal corresponent al mandat 2019-2023, expedient. 5224/2019. 23/03/2020 Mostrar
Edicte/Anunci - Decret 371/2020, relatiu a la modificació d'atribucions de la Junta de Govern Local, relatiu a l'expedient 5224/2019 de cartipàs municipal, corresponent al mandat 2019-2023 (Eleccions municipals 26-05-2019) 19/03/2020 Mostrar
Edicte d' aprovacio inicial del nou Reglament de Participació Ciutadana 19/03/2020 Mostrar
DECRET 371/2020, de 16 de març, de modificació del decret 867/2019, pel que fa a determinades atribucions de la junta de govern local, expedient 5224/2019. 16/03/2020 Mostrar
DECRET 347/2020, de 12-03-2020, de Tancament d'equipaments municipals com a mesura de prevenció en relació amb el Coronavirus SARS-CoV-2. Expt. 1488/2020. 12/03/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 17-03-2020 (AJT/JGL/11/2020) 12/03/2020 Mostrar
ACTA Resultat de la Prova de Català, 9-3-2020, del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Reempresa. 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 3349/2019 - Procés selectiu - jubilació parcial amb un contracte de relleu d'un cap de colla d'obres 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 732/2020 - Procés selectiu 3 places de professor/a d'adults i constitució de borsa de treball 10/03/2020 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 5339/2019 - Procés selectiu - contracte de relleu jubilació Auxiliar Administratiu/va 09/03/2020 Mostrar
ACTA Resultat de la Prova Pràctica, 6-3-2020, per a la selecció d'un/a tècnic/a mitjà/ana de Reempresa 06/03/2020 Mostrar
Anunci aprovació inicial modificació Reglament Servei Municipal d'Aparcament - Exp. 2739/2016 06/03/2020 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i específic, procés selectiu Tècnic/a mitjà/ana de Reempresa. Exp. 8301/2019 03/03/2020 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu de Tècnic/a mitjà/ana de reempresa - Exp. 8301/2019 03/03/2020 Mostrar
Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 13/01/2020
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Anunci BOPB aprovació definitiva amb textos refosos de les OF modificades.pdf 31/12/2019 Mostrar
Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per a 2020 24/12/2019 Mostrar
Publicació BOPB calendari fiscal.pdf 10/12/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 9419/2019 - Convocatòria borsa de treball de tècnic/a auxiliar de museus 15/11/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 10008/2019 - Calendari fiscal de 2020 11/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
AEAT - Anunci de cobrament IAE.pdf 16/06/2020 Mostrar

Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019