Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Notificació de les autoritzacions ambientals B2BAEIA210054 EXARISER, SL Expedient B2BAEIA210054 EXARISER, SL.ME_013262-2021 Cert_B2BAEIA210054_Simplificada_No_cal_DIA_SG_1__SG_1_.pdf 20/10/2021 Mostrar
Acta aprovada AJT/PSE/8/2021 (Resultat proves 10.2.1 i 10.2.2; i publicació Data properes proves) 20/10/2021 Mostrar
Acta de la sesión AJT/PSE/8/2021 (Acta de Constitució) 20/10/2021 Mostrar
Notificació de les autoritzacions ambientals B1RA190227 CALDES PORC, SA Expedient B1RA190227 CALDES PORC, SA.ME_010733-2021 B1RA190227_Resolucio_SG_1_.pdf 19/10/2021 Mostrar
Esborrany d'Edicte/Anunci (bopb i tauler) - Exp. 6767/2019 - Establir el règim de Dedicació (exclusiva o parcial) i les seves retribucions a les tasques pròpies del càrrec de membres de la corporació municipal (mandat 2019-2023) 15/10/2021 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6751/2019 - Establir l'Assignació econòmica als Grups polítics i un Règim de retribucions i indemnitzacions als regidors i a les regidores de la Corporació muinicipal, expedient 6751/2019 (mandat 2019-2023) 15/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/38/2021 (JGL 19-10-2021) 14/10/2021 Mostrar
Acta final de resultats procés selectiu Professor/a de música, especialitat clarinet - Exp. 5963/2021 14/10/2021 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu Professor/a de música, especialitat clarinet - Exp 5963/2021 14/10/2021 Mostrar
Decret 1395/2021 - llista definitiva admesos/es i exclosos/es procés selectiu Tècnic d'Administració General - Exp 631/2021 13/10/2021 Mostrar
Decret 1394/2021 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es i data inici procés selectiu Tècnic/a mobilitat - Exp. 465/2021 13/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/37/2021 (Sessió per Dijous JGL 14-10-2021 - Dies 11 i 12 d'octubre festius) 07/10/2021 Mostrar
Llista provisional d'aspirantes admesos/es i exclsos/es, data d'inici del procés selectiu i composició del tribunal de selecció d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local, expedient 2836/2021. FI TERMINI D'ESMENES: 21 D'OCTUBRE DE 2021 07/10/2021 Mostrar
Edicte per al Tauler (Dia del Nen, 17-10-2021) - Exp. 6960/2021 - Autorització muntatge i instal·lació de la fira d'atraccions per la Festa Major 2021 06/10/2021 Mostrar
Anunci d'informació pública corresponent al servei energètic municipal - Exp. 689/2021 05/10/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte de substitució d'uns col·lectors als carrers Pomera i Figuera de Caldes de Montbui - Exp. 5117/2021 05/10/2021 Mostrar
Anunci d'aprovació inicial del projecte de substitució d'un col·lector de clavegueram del carrer Homs, entre el carrer Salvador Espriu i la plaça Lluís Companys, de Caldes de Montbui - Exp. 5118/2021 05/10/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte de reparació d'un col·lector en el carrer de la Font dels Enamorats, entre els pous CM07_14 i 2376, de Caldes de Montbui Exp. 5115/2021 05/10/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte de construcció d'un sobreeixidor en el clavegueram del carrer de la Font dels Enamorats, en el pou 104, de Caldes de Montbui Exp. 5116/2021 05/10/2021 Mostrar
Anunci d'aprovació inicial del projecte de reparació del col·lector del marge dret del torrent Bugarai sota el pont de l'avinguda Josep Fontcuberta de Caldes de Montbui - Exp. 5114/2021 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6846/2021 - Modificació de crèdits núm. 41/2021, mitjançant transferència de crèdits 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6759/2021 - Modificació de crèdits núm. 40/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6758/2021 - Modificació de crèdits núm. 39/2021, mitjançant suplements de crèdits 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6721/2021 - Modificació de crèdits núm. 37/2021, mitjançant suplements de crèdits 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6736/2021 - Modificació de crèdits núm. 38/2021, mitjançant crèdits extraordinaris 05/10/2021 Mostrar
Edicte aprovació provissional - Exp. 6712/2021 - Modificació de crèdits núm. 36/2021, mitjançant transferència de crèdits 05/10/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/36/2021 (JGL 5-10-2021) 30/09/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 4329/2021 - procés selectiu plaça de funcionari administratiu/iva 30/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 30 09 21. AJT/PLE/9/2021 27/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/35/2021 (JGL 28-09-20219) 23/09/2021 Mostrar
Decret 1267/2021 - Llista provisional admesos/es i exclosos/es procés selectiu Tècnic d'Administració General - Àrea Econòmica Exp 631/2021 22/09/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial del projecte de construcció d'un col·lector a l'avinguda Montbui de Caldes de Montbui, entre els números 48 i 50, expedient 5113/2021 21/09/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació inicial de la modificació del Text Refós del Pla Especial d'equipaments privats de la Fundació Santa Susanna, expedient 4327/2021 21/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 23 09 21. AJT/CIP/8/2021 20/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/34/2021 (JGL 21-09-2021) 16/09/2021 Mostrar
Llista provisional admesos/es i exclosos/es borsa de treball professor/a de música, especialitat clarinet Exp. 5963/2021 15/09/2021 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte del local social del barri de Can Valls de Caldes de Montbui, expedient 2150/2020 15/09/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva del projecte constructiu de la xarxa de sanejament del carrer Homs pous 566 al 572 al terme municipal de Caldes de Montbui - Exp. 1691/2021 10/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/33/2021 (JGL Ordinària del 14-07-2021) 09/09/2021 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació definitiva del projecte executiu de la construcció de la coberta de la pista esportiva del IES Manolo Hugué de Caldes de Montbui, expedient 1514/2021 08/09/2021 Mostrar
Edicte_ exposició públic ROM - Exp. 125/2019 - Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) 08/09/2021 Mostrar
EDICTE relatiu al Decret d’Alcaldia número 1172/2021, pel qual es resol modificar les delegacions i el nomenament de regidories assignades a favor de regidors i regidores, corresponent a l’expedient número 5224/2019 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs municipal 2019-2023. 06/09/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2021. AJT/JGL/32/2021 02/09/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva Reglament servei municipal d'aparcament - Exp. 2739/2016 30/08/2021 Mostrar
Anunci atorgament parcial de les Subvencions Covid19 adreçades a treballadors i treballadores autònoms (Línia 6), Línia 3 i Línia 4. Exp. 1716/2021 06/08/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 5963/2021 - Borsa de treball professor/a de música, especialitat clarinet 05/08/2021 Mostrar
Edicte bases i convocatòria - Exp. 465/2021 - Borsa de treball de Tècnic de mobilitat i espais públics 05/08/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per al Dimarts 3-08-2021 (AJT/JGL/31/2021) 30/07/2021 Mostrar
Anunci atorgament parcial de les Subvencions Covid19 adreçades a treballadors i treballadores autònoms (Línia 6), Línia 3 i Línia 4. Exp. 1716/2021 29/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Especial de Comptes AJT/CEC/1/2021 23/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/JGL/30/2021 (JGL 27-07-2021) 22/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 22 07 21. AJT/PLE/8/2021 19/07/2021 Mostrar
Convocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia LocalConvocatòria i bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 16/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 20-07-2021 (AJT/JGL/29/2021) 15/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 15 07 21 AJT/CIP/7/2021 12/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 13-07-2021 (AJT/JGL/28/2021) 08/07/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 1974/2021 - Exposició pública quotes IAE any 2021 05/07/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 6-07-2021 ( AJT/JGL/27/2021) 01/07/2021 Mostrar
Termini presentacio sol·licituds BOP.pdf 30/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 29-06-2021 (AJT/JGL/26/2021) 23/06/2021 Mostrar
Anunci cobrament IAE - quotes nacionals i provincials.pdf 18/06/2021 Mostrar
Bases reguladores d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local 2021 10/06/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 10 06 21 AJT/CIP/6/2021 07/06/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021 Mostrar
Edicte/Anunci -De Ajuntament de Caldes de Montbui pel qual es fa pública la licitació per la contractació de la prestació del servei de monitoratge, coordinació i dinamització dels serveis del Casal d’Estiu per a l’any 2021, expedient 1334/2021. 14/05/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 11-05-2021 (AJT/JGL/19/2021) 06/05/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del 2-03-2021 (AJT/JGL/8/2021) 25/02/2021 Mostrar
Edicte - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 22/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 23-02-2021 ( AJT/JGL/7/2021) 18/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dimarts 16-02-2021 (AJT/JGL/6/2021) 11/02/2021 Mostrar
Acord de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre IES Gallecs i l'Ajuntament a favor alumna AMM 08/02/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9-0-2021 (AJT/JGL/5/2021) 04/02/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 2-02-2021 (AJT/JGL/4/2021) 28/01/2021
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 26-01-2021 ( AJT/JGL/3/2021) 21/01/2021 Mostrar
Anunci aprovació definitiva. Exp. 5092/2020 - Modificació ordenances fiscals per a l'any 2021 20/12/2020 Mostrar
Anunci d'exposició pública modificació OF. núm. 10 - Exp. 7215/2020 - Modificació ordenança fiscal núm. 10 - Ocupació de via pública ocasional 20/12/2020 Mostrar
Acta rectificació mèrits borsa de treball Tècnic/a Auxiliar Educació Infantil - Exp 1383/2020 15/12/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (7) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 - 09/12/2020 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 6398/2020 - Calendari fiscal de 2021 27/11/2020 Mostrar
Anunci aprovació parcial (6) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 26/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (5) subvenció municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 19/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (4) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial (3) subv municipal COVID-19 - Exp. 3349/2020 12/11/2020 Mostrar
Anunci aprov esmenes subv parcial (2) COVID-19 - Exp. 3349/2020 - Subvencions municipals extraordinàries COVID-19 06/11/2020 Mostrar
Anunci aprov parcial subv municipal COVID-19 (1) - Exp. 3349/2020 20/10/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa de 22 10 20. AJT/CIP/9/2020 19/10/2020 Mostrar
Decret bases i convocatòria - Exp. 1391/2020 - Procés selectiu borsa de treball Treballador/a Social 11/06/2020 Mostrar
Edicte - Exp. 1203/2019 - Informe de singularitat de la valoració dels llocs de treball ST007 i ST023 - Edicte 08/01/2020 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern Local del 3-12-2019 (AJT/JGL/43/2019) 28/11/2019 Mostrar
Edicte d'aprovació de les bases del procés selectiu d'un tècnic/a mig Desenvolupament econòmic i Comerç - Exp. 8301/2019 10/10/2019 Mostrar
Acta tribunal resultat final procés selectiu aux. esports, exp. 8164/2019 09/10/2019 Mostrar
Ordre del dia proposat de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per al Dimarts 1-10-2019 a les 9.00 hores ( AJT/JGL/34/2019) 27/09/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local del 24-09-20019 (AJT/JGL/33/2019) 20/09/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu Cap d'Alcaldia i Comunicació, expedient 7451/2018 01/07/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per al 12-06-2019 (AJT/JGL/23/2019) 07/06/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 31-05-2019 (AJT/JGL/21/2019) 28/05/2019 Mostrar
Decret 542/2019 relatiu a l'esmena de les bases reguladores i convocatòria del procés selectiu, per promoció interna, d'una plaça de cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018 30/04/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Ple de 25 d'abril de 2019 AJT/PLE/5/2019 16/04/2019 Mostrar
Acta del resultat final de les proves del proces selectiu d'un tecnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 25/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar

Altres Administracions

Descripció Data de publicació  
Llista de candidats a jurat 27/01/2021 Mostrar

Generalitat de Catalunya

No existeixen documents en aquest apartat

Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat

Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat

Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat

Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019