Tauler d'anuncis


Recerca de Publicacions

Ajuntament de Caldes de Montbui

Descripció Data de publicació  
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 20-02-2019. AJT/CIP/2/2019 15/02/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova psicotècnica de personalitat i convocatòria entrevista curricular plaça tecnic/a AODL 15/02/2019 Mostrar
Anunci proposta Reglament regulador del Centre d'Iniciatives Empresarials Caldes Emprèn Exp. 9150/2018 13/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 15-02-2019 (AJT/JGL/7/2019) 12/02/2019 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial de les modificacions del Reglament del servei d'aparcament - Exp. 2739/2016 12/02/2019 Mostrar
Acta resolució alegacio proces selectiu borsa treball tecnic/a mitjà/ana de Joventut 11/02/2019 Mostrar
Exp. 30/2019 - Contractació, per substitució, com a tècnica mitjana d'educació de suport, la senyora Montserrat Marquès Masachs, a partir del dia 22 de gener de 2019 i fins a la reincorporació de la treballadora substituïda, al seu lloc de treball. 08/02/2019 Mostrar
Exp. 29/2019 - Nomenament interí de la senyora Carolina López Martínez, com administrativa de la plantilla del personal funcionari de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en període de pràctiques per un termini de sis mesos, a partir del dia 17 de gener de 2019. 08/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per dimecres 13-02-19 (AJT/JGL/6/2019) 08/02/2019 Mostrar
Exp. 24/2019 - Nomenament del senyor F. Javier Fernández Quero, com a funcionari interi, personal subaltern, bidell de l' escola El Farell, a partir del dia 17/01/19, fins a la cobertura del lloc de treball de forma definitiva. 07/02/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local 8-02-2019 (AJT/JGL/5/2019) 05/02/2019 Mostrar
Edicte - Exp. 7945/2018 - PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2019 05/02/2019 Mostrar
Anunci aprovació definitiva Junta de Compensació PA 11 27 Riba Sandvik - Exp. 3811/2017 - Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana PMU del Polígon d'Actuació PA11-27 Teneria Riba-Sandvik de Caldes de Montbui Estatuts i Bases d'Actuació 04/02/2019 Mostrar
Anunci de l'aprovació definitiva del projecte de nous vestidors per al pavelló del Bugarai de Caldes de Montbui - Exp. 4444/2017 04/02/2019 Mostrar
Creació de document - Exp. 9085/2018 - Modificació Ordenança Fiscal núm. 20 - Taxa per la tinença, captura i manutenció d'animals domèstics 04/02/2019 Mostrar
Acta resultat final Procés Selecció Borsa treball tecnic-a Joventut.pdf 01/02/2019 Mostrar
Exp. 8213/2018 Contractació laboral, amb caràcter fix, del senyor Ricard Valls Lafora, com a operari de la brigada de parcs, jardins i zones verdes, a partir del dia 29 de novembre de 2018. 31/01/2019 Mostrar
Exp. 8803/2018 - Nomenament interí de la senyora Maria Vizcaíno López, com administrativa del Centre d'Iniciatives Empresarials, per substitució de personal, durant lesvacances de l'empleada substituïda del 14/12/18 al 30/12/2018. 31/01/2019 Mostrar
Exp. 7993/2018 - Contractació de la senyora Jenifer Bravo Martín, com a mestra educació infantil, per substitució de personal, a partir del dia 13/12/18 i fins a la reincorporació de l'empleada substituïda al seu lloc de treball. 31/01/2019 Mostrar
Exp. 8571/2018 - Nomenament interí del senyor Joan Vilaseca Gallego com a tècnic auxiliar de museu, per substitució de personal, a partir del dia 15 de desembre de 2018 i fins a la reincoporació total de l'empleada substituïda, al seu lloc de treball. 31/01/2019 Mostrar
Exp. 7994/2018 - Contractació de les senyores Noelia Fuentes Dobaño i Úrsula Olivera Sala com a mestres educació infantil per susbstitució de personal a partir del dia 10/12/18 i fins a la reincorporació de les empleades substituïdes amb la totalitat de la seva jornada de treball. 31/01/2019 Mostrar
Acta final procés selectiu borsa de treball d'agents interins de la Policia Local, exp. 4452/2018 30/01/2019 Mostrar
LListat Ajuts Renovació 2018 30/01/2019 Mostrar
Ajuts lloguer MIFO 2018 30/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local per al dia 1-02-2019 (AJT/JGL/4/2019) 29/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica proces selectiu Tècnic/a AODL 29/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de PLE 31 01 2019. AJT/PLE/1/2019 28/01/2019 Mostrar
Exp. 9082/2018 - Nomenament com a funcionària de carrera de la senyora Judith Sala Daniel, auxiliar administrativa de l'Ajuntament de Caldes de Montbui a partir del dia 11/01/19 28/01/2019 Mostrar
Anunci aprovació inicial projecte sanitaris parc de Can Rius - Exp. 8716/2018 25/01/2019 Mostrar
Creació d'Edicte- Exp. 1304/2018 - Licitació del SERVEI DE CONTROL I PETIT MANTENIMENT de diversos Equipaments Municipals. 24/01/2019 Mostrar
Acta del tribunal amb el resultat de la fase concurs i puntuació definitiva del procés selectiu d'una borsa prof. música, esp. llenguatge musical, exp. 7076/2018 24/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local de data 25-01-2019 (AJT/JGL/3/2019) 22/01/2019 Mostrar
Anunci Padró Taxa CIE Caldes Emprèn gener 2019 - Exp. 35/2019 21/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 24 /01/2019 AJT/CIP/1/2019 21/01/2019 Mostrar
Exp. 8262/2018 - Nomenament interí de la senyora Encarnación Carrillo Hernández com a tècnica auxiliar de biblioteca per substitució de personal 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari específic proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta prova escrita temari general proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta constitucio tribunal proces selectiu plaça tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) 18/01/2019 Mostrar
Acta del resultat de la prova practica del proces selectiu borsa treball tecnic/a Joventut 18/01/2019 Mostrar
Acta resultat de la fase d'oposició del procés selecctiu per la constitució d'una borsa de treball de professors/es de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018. 18/01/2019 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball professor/a de música especialitat llenguatge musical, exp. 7076/2018 18/01/2019 Mostrar
Acta de la sesión resultat proves escrites temari general i especific borsa treball tecnic/a nig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Acta de constitucio del tribunal proces selectiu borsa treball tecnic/a mig/ana de Joventut 16/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local pel dia 18-01-2019 (AJT/JGL/2/2019) 15/01/2019 Mostrar
Decret 31/2019 relatiu a l'esmena de la llista d'admesos/exclosos per a la selecció d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per projecte, exp. 6833/2018 15/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE JGL (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la COMISSIÓ INFORMATIVA de JUNTA DE GOVERN LOCAL 14-01-2019 (AJT/CJP/1/2019) 14/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del dia 11-01-2019 (AJT/JGL/1/2019) 08/01/2019 Mostrar
Decret 2/2019 relatiu a l'aprovació de l'esmena i la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut - Exp. 7117/2018 07/01/2019 Mostrar
Anunci sobre l'aprovació inicial del projecte executiu de l'ampliació del pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui - Exp. 4445/2017 02/01/2019 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent de la Junta de Govern Local per divendres 28-12-2018 (AJT/JGL/50/2018) 27/12/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 7326/2018 - Modificació de crèdits núm. 22/2018, mitjançant transferència de crèdits 21/12/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 7410/2018 - Modificació de crèdits núm. 23/2018, mitjançant suplements de crèdits 21/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió Ple 27 12 18. AJT/PLE/12/2018 20/12/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 7455/2018 - Modificació de crèdits núm. 26/2018, mitjançant transferència de crèdits 20/12/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 7443/2018 - Modificació de crèdits núm. 25/2018, mitjançant suplements de crèdits 20/12/2018 Mostrar
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA - Exp. 7426/2018 - Modificació de crèdits núm. 24/2018, mitjançant crèdits extraordinaris 20/12/2018 Mostrar
Acta resultat final procés selectiu 3 operaris_àries i 1 oficial, Programa Treball al Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu 3 operaris/àries i 1 oficial de brigada d'obres, Programa Treball als Barris 2018, exp. 9091/2018 19/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 21-12-18 (AJT/JGL/49/2018) 18/12/2018 Mostrar
Decret 859/2018 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, constitució del tribunal i inici del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professor/a de música, especialitat llenguatge musical. Exp. 7076/2018 18/12/2018 Mostrar
Decret 853/2018 relatiu a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i data d’inici del procés selectiu d’una/a tècnic/a de Reempresa, desenvolupament local i comerç (AODL) per un programa de durada determinada. 18/12/2018 Mostrar
Acta de resultat final del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp 6167/2018 17/12/2018 Mostrar
Acta final del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí, per a la policia local. AJT/PSE/35/2018 17/12/2018 Mostrar
Decret 846/2018 relatiu a l'aprovació de les bases reguladores i composició del i tribunal per seleccionar plans d'ocupació Treball als barris 2018 14/12/2018 Mostrar
Acta resultats exercicis 3, 4 i 5 Borsa de Treball d'agents de la policia local, exp. 4452/2018 13/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Comissió Informativa 17/12/2018. AJT/CIP/13/2018 13/12/2018 Mostrar
Acta resultat prova psicotècnica de personalitat. Administratiu/va de la Policia Local. AJT/PSE/35/2018 13/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de personalitat i convocatòria per l'entresvista del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern - Exp.6167/2018 12/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 14-12-2018 (AJT/JGL/48/2018) 11/12/2018 Mostrar
Convocatòria de sessió de Junta de Govern Local 14-12-2018 (48) 11/12/2018 Mostrar
Decret 811/2018 relatiu a la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, composició del tribunal i inici del procés selectiu d'una tècnic/a mitjà/ana de joventut. Exp. 7117/2018 11/12/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de Junta de Govern Local per Dimarts 11-12-18 (AJT/JGL/47/2018) 05/12/2018 Mostrar
Decret 770/2018 relatiu als serveis mínims de les escoles bressol amb motiu de la vaga d'ensenyament del dia 29/11/2018 03/12/2018 Mostrar
Acta de resultats de la prova de català i data de convocatòria de la prova de personalitat del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern -Exp. 6167/2018 30/11/2018 Mostrar
Creació d'Edicte/Anunci - Exp. 7903/2018 - Calendari fiscal de 2019 30/11/2018 Mostrar
Acta dela sessió del procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va. 27 11 18 AJT/PSE/35/2018 28/11/2018 Mostrar
Acta de constitució procés selectiu d’una plaça d’administratiu/va. 27 11 18. AJT/PSE/35/2018 28/11/2018 Mostrar
Edicte relatiu a les bases i convocatòria per promoció interna del procés selectiu d'una plaça de tècnic/a mitjà/ana de cap de govern obert i transparència - Exp. 6994/2018 28/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió ordinària de Junta de Govern Local per divendres 30-11-2018 (AJT/JGL/46/2018) 27/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per Dimecres 28-11-2018, a les 9:00 hores (AJT/JGL/45/2018) 27/11/2018 Mostrar
Decret 703/2018 - Esmenes i llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d'una plaça d'Administratiu/va - Exp. 5193/2018 21/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la Junta de Govern local del dia 23-11-2018 (AJT/JGL/44/2018) 20/11/2018 Mostrar
Convocatòria Comissió Informativa GMSSA. 22 11 18 19/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/12/2018. Comissió Informativa 22 11 18 19/11/2018 Mostrar
Decret 685/2018 relatiu a l’esmena de les bases reguladores d’una borsa de treball de tècnic de Joventut per cobrir baixes, absències i altres situacions. 19/11/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local per divendres 16-11-18 (AJT/JGL/43/2018) 13/11/2018 Mostrar
Acta de resultats de les proves de temari general i temari específic del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp. 6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Acta de constitució del tribunal del procés selectiu d'una plaça de personal subaltern Exp.6167/2018 13/11/2018 Mostrar
Edicte sobre el Decret 527/2018, de 8-10-18, d'organització del cartipàs municipal 2015-2018 - Exp. 509/2015. 08/11/2018 Mostrar
Creació de document - Exp. 7249/2018 - Modificació Ordenances Fiscals per a l'any 2019 31/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Junta de Govern Local per dilluns 5-11-2018 (AJT/JGL/41/2018) 30/10/2018 Mostrar
Acta resultat final proces selectiu borsa treball Mestre/a educació infantil 30/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de la COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA DE PLE QUE ES SOTMETEN a la decisió de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, per al dilluns 29-10-2018 (AJT/CJP/2/2018) 29/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa agents de la Policia Local, exp. 4452/2018 24/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local de divendres 26-10-2018 (AJT/JGL/40/2018) 23/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/PLE/10/2018. PLE 25/10/2018 23/10/2018 Mostrar
Resultat prova practica proces selectiu borsa treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta del resultat de la prova escrita del temari general de la fase d'oposicio del procés selectiu per la borsa de treball Mestres educació infantil 18/10/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal proces selectiu borsa treball Mestres educacio infantil 18/10/2018 Mostrar
Decret 551/2018 - Esmenes a la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés d'un/a auxiliar administratiu/va, expedient 3812/2018 18/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió de Junta de Govern Local del 19-10-2018 (AJT/JGL/39/2018) 16/10/2018 Mostrar
Convocatòria de la sessió AJT/CIP/11/2018. Comissió Informativa 18/09/2018 16/10/2018 Mostrar
Edicte - Exp. 5193/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va, funcionari interí 03/09/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'una borsa de treball d'agents interins Policia Local, mitjançant concurs oposició lliure. Exp. 4452/2018 11/07/2018 Mostrar
Edicte relatiu a la convocatòria d'un procés selectiu urgent d'un/a plaça d'operari/ària de Parcs, Jardins i Zones Verdes. Exp. 240/2018 09/07/2018 Mostrar
Acta final del tribunal del procés selectiu d'un/a tècnic/a de mobilitat 04/07/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari d'obres 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal borsa de treball Operari de parcs, jardins i zones verdes 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta constitució tribunal procés selectiu borsa de treball operari d'esports 16/04/2018 Mostrar
Acta resultats procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució tribunal procés selectiu borsa de treball Operari de serveis generals i cementiri 16/04/2018 Mostrar
Acta de constitució del Tribunal del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Acta del Tribunal amb el resultat final del procés selectiu borsa de treball d'operaris de senyalització viària 13/04/2018 Mostrar
Exp. 1663/2018 - Aprovació bases reguladores i convocatòria d'una plaça de Tècnic/a de mobilitat i espais públics. 12/04/2018 Mostrar
Acta resultat fase concurs data entrevistes i prova oral aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar
Data prova català procés selectiu aux. administratius/ves Pla d'Ocupació 05/10/2017 Mostrar


Altres Administracions Locals

No existeixen documents en aquest apartat


Generalitat de Catalunya

Descripció Data de publicació  
Llista definitiva membres Jurat Popular anys'2019-2020 09/01/2019 Mostrar


Administració General de l'Estat

No existeixen documents en aquest apartat


Registres i notaris

No existeixen documents en aquest apartat


Bans Municipals

No existeixen documents en aquest apartat


Ajuts atorgats

Descripció Data de publicació  
Ajuts econòmics per urgència social per a despeses escolars dels alumnes dels diferents centres escolars de Caldes de Montbui 10/01/2019