Duplicat de rebut o avís de pagament de tribut


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Caldrà acreditar correctament la representació a través de qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna, o mitjançant declaració en compareixença personal la persona interessada. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues