Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Presencial
La resta dels requisits recollits a les respectives ordenances fiscals del municipi. Obligatori Presencial
Original i còpia de l'escriptura de la transmissió. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues