Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
En cas que el fet publicitat sigui un establiment o servei, documentació acreditativa de la vigència de la Llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei. Obligatori Ambdues
En el cas de banderoles o pancartes, document on s'indiqui obligatòriament: els punts on es desenvoluparà l'activitat, el tipus d'acció, mitjans a emprar, quantitat de fullets a lliurar, nombre de persones, dies i horaris de distribució, model de fullet o material a repartir. Obligatori Ambdues
En el cas de banderoles o pancartes, sol·licitud on s'indiqui: nombre i tipus de vehicles, ruta prevista, dies i horaris i llegenda del missatge a difondre. Obligatori Ambdues
En el cas de publicitat repartida, documentació acreditativa de la vigència de la llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues