Al·legacions, recursos o aportació de documentació sobre un expedient


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
Documentació que es vulgui adjuntar per a l'al·legació o recurs. Opcional Ambdues
Documentació que es reclama per part de l'Ajuntament perquè s'esmeni la sol·licitud. Opcional Ambdues
Documentació que es vulgui incorporar a l'expedient en qualsevol moment anterior al tràmit d'audiència. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues