Baixa definitiva de vehicles (cotxe, motocicleta o ciclomotor)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Claus del vehicle. Obligatori Presencial
Comprovant de pagament de l'últim Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Obligatori Presencial
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Presencial
Documentació del vehicle. Obligatori Presencial
Permís de circulació. Obligatori Presencial
Targeta d'inspecció tècnica. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues