Alta, modificació o baixa de l'abonament a una instal.lació esportiva municipal


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE/passaport), o bé dades i autorització de la persona que la representi i altres dades regulades en el seu reglament d'ús. Obligatori Ambdues
En el cas de modificació de les dades de l'abonament caldrà aportar, a més, la documentació acreditativa del canvi o modificació de dades que es vulgui realitzar. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues