Alta a la Borsa de Treball i consulta a les ofertes de treball


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Certificat de discapacitat (si escau). Opcional Presencial
Certificats, títols, diplomes, etc. de formacions realitzades. Opcional Presencial
Currículum Vitae (si el teniu fet). Opcional Presencial
DNI, NIE o Passaport. Obligatori Presencial
Full de Demanda del SOC (on surt la data de la propera renovació d'atur). Obligatori Presencial
Vida laboral, si la Seguretat Social us l'ha enviat al vostre domicili. Opcional Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues