Al·legacions a multes


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Formulari per a la sol·licitud de descàrrec d'una multa de trànsit. Obligatori Ambdues
Fotocòpia de la denúncia. Obligatori Ambdues
Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportuna com a aportació de proves que l'eximeixen de la denúncia. Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues