Certificat històric col·lectiu (moratòria hipoteques)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Delegació puntual per a tràmits d'empadronament Obligatori Electrònica
Document identificatiu de les persones que formen la unitat familiar (DNI, passaport, permís de residència) Obligatori Electrònica
Document identificatiu 2 Opcional Electrònica
Document identificatiu 3 Opcional Electrònica
Document identificatiu 4 Opcional Electrònica
Document identificatiu 5 Opcional Electrònica
Document identificatiu 6 Opcional Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues