Reclamació o denúncia de consum (OMIC)


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Fotocòpia de tota la documentació que calgui per justificar la reclamació (factures, tiquets, publicitat, pressupostos, contractes, etc.) Obligatori Presencial
Imprès específic de sol·licitud degudament emplentat. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues