Certificat de qualificació urbanística


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Ambdues
Plànol d'emplaçament, sobre la cartografia municipal, que permeti una identificació indubtable de la finca o, si escau, referència cadastral de la finca. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues