Alta, baixa o modificació de la llicència de gual o contragual  • Ordenança municipal reguladora de guals i estacionaments reservats de Caldes de Montbui.
  • Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.