Al·legacions a multes  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Reglament per al Procediment sancionador (RD 320/1994, de 25 de febrer).
  • Llei 18/1989, de 25 de juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
  • Reial Decret Legislatiu 339/ 1990 de 2 de març.