Informe de la Policia Local d'accident de trànsit i/o intervenció policial


Objecte:
Sol·licitud d'informe que ha realitzat la Policia Local amb motiu de l'accident i/o intervenció en el que ha estat implicat el sol·licitant. En el cas de l'accident de trànsit, l'informe consta de les dades de les persones i vehicles implicats, així com la seva manifestació i el croquis del lloc de l'accident. Es poden obtenir fotografies del lloc i desperfectes (si hi consten a les diligències), prèvia sol·licitud expressa. En el cas d'intervenció hi consten les dades a les quals pot tenir accés l'interessat.

Abans de sol·licitar l'informe caldrà fer una consulta prèvia i gratuïta (presencialment o telefònicament) on s'especificarà:
* La data i hora de l'accident i/o intervenció.
* El lloc de l'accident i/o fet.
* Els vehicles implicats.
* El número d'atestat o d'expedient de la Policia Local (si el sol·licitant el sap).
* Només caldrà formalitzar la sol·licitud d'informe en cas que el resultat de la consulta prèvia sigui positiu.

Persones destinatàries:
Persones implicades en l'accident i/o intervenció, o els seus representants legals (conductors, passatgers, vianants i lesionats).
Companyies d'assegurances dels vehicles implicats.

Import:
El que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".