Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials).

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits previs:
Cal complir amb els requisits següents en el cas d'ajornament:
1. Acreditar les dificultats econòmiques per fer front al pagament.

Termini de resolució:
La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
* Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108

* Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat