Duplicat de rebut o avís de pagament de tribut


Objecte:
Aquest tràmit permet la sol·licitud d'un duplicat de l'avís de pagament per pagar els impostos i les taxes municipals, o bé fer la sol·licitud de l'emissió d'un duplicat d'un rebut com a justificació del pagament.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits previs:
Ser titular de l'impost o taxa sobre el que es vol fer el tràmit.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert. És de caràcter immediat.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
* Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108

* Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat