Domiciliació d'impostos i taxes municipals


Objecte:
Aquest tràmit permet demanar la domiciliació bancària del pagament d'impostos i taxes municipals, canviar la domiciliació o donar-la de baixa. Alguns dels tributs que es poden domiciliar són:
- Impost sobre Béns Immobles (IBI)
- Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits previs:
Cal complir els requisits següents:
1. Disposar d'un número de compte bancari.
2. Ser el titular de la taxa o impost a domiciliar.

Termini de resolució:
La base de dades es modifica al moment.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
* Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108

* Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat