Cita per a la renovació o primera expedició del DNI


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (equip mòbil de Granollers).

Persones destinatàries:
La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.

Observacions:
Aquest tràmit està adreçat a persones empadronades a Caldes de Montbui.

Import:
S'haurà de liquidar la taxa corresponent per expedició o renovació del DNI.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Plaça de la Font del Lleó, 11

Telefònicament al 938655656