Col.locació de gravats, làpides i altres elements al nínxol


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar el permís que correspongui per a realitzar tasques de reforma, decoració, reparació, conservació o bé col·locar accessoris a les sepultures del cementiri municipal.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
Regulat per l'ordenança fiscal municipal, segons el tipus de nínxol.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon 938655656