Compra d'entrades i abonaments (tràmit dinàmic)


Objecte:
Aquest tràmit permet adquirir entrades a les diferents activitats i serveis d'oci, cultura i/o esportives d'àmbit municipal.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Import:
El preu dependrà de l'acte que es durà a terme.

Canals de tramitació:
Presencialment a les dependències de Thermalia
Plaça Font del Lleó, 1
Telèfon 938654140