Compulsa de documents


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir la compulsa d'un document, per tal de certificar que la fotocòpia d'un document és exactament igual a l'original. La còpia compulsada té la mateixa validesa que aquell i, en cap cas, acredita l'autenticitat de l'original.

Requisits previs:
Tan sols es poden compulsar còpies de documents en els casos següents:
- Que es tracti de documents que ha emès l'Ajuntament de Caldes de Montbui.
- O bé documents que s'han de presentar a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 938655656