Certificats i informes d'urbanisme


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:
- Certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants.
- Certificat de legalitat i antiguitat.
- Certificat de número de policia.

Persones destinatàries:
La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca, llogater/a o arquitecte/a redactor/a del projecte) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Import:
El que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació electrònica