Certificat de béns


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir el certificat que acredita els béns que posseeix la persona interessada al municipi i els conceptes pels quals tributa a l'Administració municipal. Per a la seva elaboració es comproven les dades que figuren sobre el o la contribuent.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a l'Organisme de Gestió Tributària
c. Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 934729108
CAL DEMANAR CITA PRÈVIA