Autorització de repartiment de publicitat dinàmica (manual, domiciliària, mitjançant vehicles estacionats o en circulació o oral)


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per al desenvolupament d'activitats publicitàries a la via pública (repartiment de fullets, vehicles amb megafonia, etc.)

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir els requisits següents:
1. En cas de publicitat repartida, aquesta haurà de contenir obligatòriament una llegenda que n'aconselli el seu dipòsit en contenidors de recollida selectiva.

Import:
Sense cost.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica