Alta, modificació o baixa de l'abonament a una instal.lació esportiva municipal


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar l'alta, la modificació de les dades o la baixa de l'abonament per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert.

Import:
Subjecte a les ordenances fiscals segons l'abonament. En cas d'entitats i associacions sense ànim de lucre és gratuït.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica