Sol·licitud general


Objecte:
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de sol.licitud:
En qualsevol moment, en tot cas, d'acord amb el termini establert al tràmit específic.

Import:
Sense cost (dependrà del tràmit que comporti).

Unitat tramitadora:
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Cal que sol·liciteu la cita prèvia aquí.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Altra informació d'interès:
EN PROCESSOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL FEU SERVIR EL MODEL ESPECÍFIC QUE US DEMANA EL DEPARTAMENT DE RRHH.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica