Petició del servei d'atenció domiciliària


Objecte:
Aquest tràmit permet accedir a un servei d'atenció domiciliària, que consisteix en un conjunt d'activitats adreçades a les persones i les famílies que tenen dificultats per a la realització de les activitats bàsiques de la vida quotidiana.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir el requisit següent:
- Tenir un estat de salut fràgil i/o patir dificultats d'àmbit social.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, comptats des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Departament d'Acció Social
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon: 938655420