Assessorament jurídic a la dona


Objecte:
Aquest tràmit permet sol·licitar el servei d'informació de l'Ajuntament sobre aspectes legals que tinguin a veure amb situacions de discriminació per raons de gènere, aspectes laborals, separacions, maltractaments físics, psíquics, etc.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.
- El servei va dirigit exclusivament a la dona.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Departament d'Acció Social
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon 938655420