Matriculació, baixa o modificació de dades al Taller d'Art


Objecte:
Aquest tràmit permet iniciar el procés de matriculació al Taller d'Art municipal, així com la baixa o la modificació de dades.

Qui pot sol·licitar-ho:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Termini de resolució:
El termini de resolució és el que determina el calendari anual de matriculació al municipi.

Import:
L'establert per l'ordenança de preus públics segons el tipus de matrícula.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho al Centre Cívic (amb cita prèvia al telèfon 647 573 207) de 17.30h a 20h els dies:
- 11 i 12 de juny - Atenció presencial pels alumnes actuals
- del 6 al 9 de juliol - Atenció presencial pels alumnes nous

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi el formulari de sol·licitud que correspongui al tràmit que voleu fer (matriculació, baixa o modificació de dades).
A més haureu d'adjuntar la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".