Denúncia mediambiental (incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, etc.) o urbanística


Objecte:
Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament una incidència que pot constituir una presumpta infracció de la disciplina ambiental (per exemple, incompliments d'horaris de locals nocturns, excés de soroll, contaminació lumínica, etc.) o possibles infraccions urbanístiques.

Persones destinatàries:
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Import:
Sense cost.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents".
Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que considereu pertinent.

Tramitació presencial


Tramitació electrònica