Sol·licitud d'espais i/o serveis de Caldes Emprèn. Centre d'Iniciatives Empresarials


Objecte:
Tràmit per a la sol·licitud del servei de domiciliació o de cessió de l'ús temporal de mòduls d'oficines o tallers de l'equipament Caldes emprèn, adreçat a projectes empresarials de nova creació i a empreses constituïdes recentment i en procés de consolidació.

Recursos:
Recepció
Vestíbul
12 despatxos d'entre 14 i 28 m²
5 tallers de 85 m²
2 sales de reunions
1 despatx polivalent de 8 m²
1 sala d'actes de 99,5 m²
3 zones de cambres higièniques
1 sala de neteja
1 sala de servidors informàtics

Canals de tramitació:
Presencialment a La Piqueta
c. del Doctor Delger, 5
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938627025