Reclamació o denúncia de consum (OMIC)


Objecte:
Aquest tràmit és una petició que fa una persona consumidora o usuària a una empresa, establiment mercantil o a un professional, per obtenir la reparació d'un dany, la prestació d'un servei de manera correcta, el retorn de quantitats o la rescissió d'un contracte.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les dependències de l'OMIC
Carrer Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon 938654530

Horari:
dimarts i dimecres de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda
dijous de 9 del matí a 2 del migdia
*juliol i primera quinzena de setembre:
dimarts, dimecres i dijous de 9 del matí a 2 del migdia