Certificat de qualificació urbanística


Objecte:
Es tracta de la sol·licitud del certificat que conté la informació del règim urbanístic aplicable a una finca o a un sector de sòl.

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.

Termini de sol.licitud:
En qualsevol moment.

Import:
El que assenyala l'ordenança fiscal.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació presencial


Tramitació electrònica