Sol·licitud de certificat digital idCAT


Objecte:
L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador i que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet accedir als tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

-Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
- Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia-
- Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
- Accedir a diferents Carpetes ciutadanes, etc

Aquesta és una petita mostra dels molts tràmits i gestions que ofereixen les administracions que podreu fer amb el vostre idCAT Certificat. També permet fer altres operacions, com ara signar digitalment correus i documents electrònics.

Persones destinatàries:
La persona interessada. Només ho podran sol·licitar els interessats, amb el seu document d'identificació original (NIF, NIE, passaport, etc).

Import:
Sense cost.

Termini de resolució:
Immediat, es lliura en el moment en què es sol·licita.

Canals de tramitació:
Opció A:

1. A través del web www.idcat.cat, des del punt 1. "Sol·licitud del certificat". En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada per qualsevol de les entitats de registre idCAT.


Opció B:

1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT Certificat: personant-se directament a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT (que podran ser consultades des del web www.idcat.cat).

L'Ajuntament de Caldes de Montbui és Entitat de Registre idCAT. Us heu de dirigir a:
Oficina d'Atenció Ciutadana
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon 938655656