Informació per a iniciar tràmits de serveis socials i benestar social de la Generalitat de Catalunya (pre-tràmit)


Objecte:
Aquest tràmit permet demanar cita amb el/la Treballador/a social de l'Ajuntament per tal de demanar assessorament o iniciar la sol·licitud de tràmits de serveis socials i benestar social de la Generalitat de Catalunya.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Departament d'Acció Social
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon 938655420