Sol·licitud de reducció de tarifa a la taxa de deixalles per recollida selectiva. Particulars


Objecte:
La ciutadania pot optar a un canvi de tarifa, fins a un 20% menor que la tarifa normal, per fer correctament la gestió domèstica de deixalles d'acord amb el model de recollida selectiva de l'Ajuntament.

L'objectiu de la bonificació és compensar a la gent que fa correctament la recollida selectiva i donar més motius als indecisos a cololaborar-hi. D'aquesta manera, les persones que facin correctament la recollida selectiva i vulguin una reducció de la tarifa han de presentar una instància a l'Ajuntament dins el termini que s'estableix cada any. Més informació sobre aquesta tramitació a l'Ordenança Fiscal núm. 19 (consulteu el document adjunt).

Observacions:
Avís: És imprescindible aportar un telèfon de contacte (tal com demana el formulari) per poder concertar la inspecció prèvia a la concessió de la bonificació.

Termini de sol.licitud:
El termini per presentar-la és de l'1 de gener al 31 de març.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol.licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar". Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
Cal que sol·liciteu la cita prèvia aquí.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Podeu fer el tràmit de manera telemàtica des de l'apartat "Tramitació electrònica". Caldrà que adjunteu el formulari específic de sol·licitud de bonificació corresponent a l'exercici en curs.

Per a tramitar en línia cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Altra informació d'interès:
Als habitatges que disposin d'una reducció aprovada durant l'any 2019 pels òrgans corresponents se'ls aplicarà el percentatge de reducció de la tarifa que es va aplicar l’any 2019. La reducció pot oscil·lar entre l'1 i el 20 %. No serà necessari sol·licitar de nou l'aplicació de la reducció excepte en els casos de modificació del tipus de recollida realitzada.

Pel que fa als habitatges que no disposin d’una reducció aprovada, els seus propietaris poden demanar l'aplicació de la reducció de la tarifa, o si és el cas incrementar-la, mitjançant la presentació d’una sol·licitud al registre general de l’Ajuntament. El termini per presentar-la és de l'1 de gener al 31 de març.

Tramitació presencial


Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònica