Comunicació prèvia d'inici d'obres


Objecte:
Aquest tràmit permet la comunicació, per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement.
Aquest tràmit s'aplica a les obres per a les que no sigui necessari un projecte tècnic.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Import:
Taxa: 51,19 €
Impost de construccions, instal·lacions i obres: 4% del pressupost.

Termini de resolució:
Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.

Com sol.licitar-ho presencialment:
Empleneu la sol·licitud i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".
Podeu presentar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

Com sol.licitar-ho telemàticament:
Per a tramitar telemàticament cal que disposeu d'un certificat digital: idCAT, idCATmòbil, DNI electrònic, CERES, etc... Podeu consultar els certificats digitals admesos en l'apartat "Preguntes més freqüents". Inicieu la tramitació, a continuació empleneu el formulari web i adjunteu-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documentació a aportar".

Tramitació electrònica