Petició de distintiu o plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda


Objecte:
Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles o la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi. La targeta és personal i intransferible.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal trobar-se en un dels supòsits següents:

1. Conductor/a:
a) sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
- Tenir més de 18 anys
- Superar el barem de mobilitat
- Tenir el permís de conduir
b) Sol·licitar plaça d'aparcament
- Ser titular de la targeta d'aparcament

2. No conductor/a:
a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
- Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat
- Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles

Termini de resolució:
Per la naturalesa del tràmit no es preveu un termini preestablert.

Import:
Sense cost.

Canals de tramitació:
Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
Departament d'Acció Social
Plaça de la Font del Lleó, 11
Telèfon: 938655420