Pagament de multes de trànsit


Objecte:
Aquest tràmit permet fer l'abonament de l’import de la denúncia per infracció de la normativa de circulació.

Persones destinatàries:
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Import:
El que fixi la sanció.

Canals de tramitació:
* Presencialment a les oficines de la Policia Local
c. Santa Teresa, 17
08140 Caldes de Montbui
Telèfon: 938654141

* Presencialment a les oficines bancàries que assenyala la notificació de la denúncia

* Telemàticament al web de l'Organisme de Gestió Tributària
https://www.diba.cat