Edicte relatiu a les bases i convocatòria d'una borsa de treball de mestre/a d'educació infantil i professor/a de música de cant i de guitarra Exp. 4026/2018


Data de publicació:20/07/2018

Data d'Actualizació:20/07/2018

Expedient:4026/2018

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Certificat de discapacitat (si escau). Opcional Presencial
Certificats, títols, diplomes, etc. de formacions realitzades. Opcional Presencial
Currículum Vitae (si el teniu fet). Opcional Presencial
DNI, NIE o Passaport. Obligatori Presencial
Full de Demanda del SOC (on surt la data de la propera renovació d'atur). Obligatori Presencial
Vida laboral, si la Seguretat Social us l'ha enviat al vostre domicili. Opcional Presencial