Publicació relativa al Servei de Teleassistència del segon trimestre de 2018 per a posar al cobrament les quotes corresponents.


Data de publicació:12/07/2018

Data d'Actualizació:12/07/2018

Expedient:5276/2018

Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació
Informe de salut de la persona per a la qual es sol·licita el servei. Obligatori Presencial
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi. Obligatori Presencial
Fotocòpia del certificat de l’import de la pensió actualitzat. Obligatori Presencial
Rebut de lloguer, si l’habitatge és de lloguer, o bé un rebut de l’IBI, si l’habitatge és de propietat. Obligatori Presencial
Volant de convivència. Obligatori Presencial