Decret 171/2020 relatiu a la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de Museus. Exp 9419/2019


Data de publicació: 10/02/2020

Data d'Actualizació: 10/02/2020