Decret 1253/2019 relatiu a l'aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu Cap del servei de Brigades, exp. 7088/2019


Data de publicació:06/09/2019

Data d'Actualizació:06/09/2019