Decret 786/2019 relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu d'un tècnic mitjà, cap de Govern Obert i Transparència, exp. 6994/2018


Data de publicació: 03/06/2019

Data d'Actualizació: 03/06/2019