Ajuntament - Seu Electrònica

Seu Electrònica


La Seu electrònica és la prolongació virtual de les oficines d'atenció ciutadana per tal que els ciutadans disposin d'un espai web que els permeti accedir a la informació i als serveis telemàtics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. La seu electrònica està subjecta als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La gestió i administració de la seu electrònica correspon a l'Alcaldia. Els òrgans de l'Ajuntament són responsables, en l'àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica. La titularitat de la seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El Reglament de funcionament de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va ser aprovat mitjançant acord plenari en sessió celebrada el 21 d'abril de 2011 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 13 de juliol de 2011

Canals d'accés als serveis

Podeu accedir a la realització de tràmits i gestions amb l'administració a través dels canals presencial, telefònic i virtual. Els canals d'accés als serveis de l'Ajuntament de Caldes de Montbui són:

-Accés electrònic a través d'Internet

-Atenció presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana situada a la Plaça de la Font del Lleó, número 11.

-Atenció telefònica a través del telèfon 938655656


Horari d’atenció a la ciutadania i registre general d’entrada de documents:

De dilluns a divendres de 8 a 14 h.

Dimarts de 15 a 20 h.

Dijous de 16:30 a 18 h (excepte els mesos de juliol, agost i setembre).

Dissabtes de 10 a 14 h.